Aktuality

Vaše dítě neslyší? Pomůže vám Tamtam

Do Moravskoslezského kraje, podobně jako do ostatních krajů v České republice, jezdí za rodinami s dětmi se sluchovým postižením poradkyně z Centra pro dětský sluch Tamtam. Nabízejí jim také ambulantní služby na pobočkách, kde se mohou setkávat s ostatními rodinami s neslyšícími či nedoslýchavými dětmi. Tamtam je obecně prospěšná společnost, která se poskytování profesionálních služeb neslyšícím dětem a jejich rodinám věnuje již 30 let.

Tamtam pomáhá i tříleté Janičce z Moravy, která se nyní učí poslouchat a rozvíjet řeč s novou pomůckou – kochleárním implantátem. 

Přestože Jana prošla novorozeneckým screeningem sluchu v porodnici, nebyla její ztráta sluchu odhalena. Přišlo se na ní až později. Mamince bylo divné, že v osmi měsících dcerka pouze žvatlá a neslabikuje. Začala ji pozorovat, bouchala doma pokličkami. Jana nereagovala. Na foniatrii se později její oboustranná těžká ztráta sluchu potvrdila. „I když byl pan doktor vstřícný, netušila jsem, co mám dělat. Nikdy jsem se nesetkala s neslyšícími a znakový jazyk pro mě byl něco nepředstavitelného. Na sociálních sítích jsem objevila skupinku pro neslyšící děti. Jedna paní mi poradila, ať kontaktuji Tamtam.  Potom už bylo vše jednoduší,“ vzpomíná na začátek spolupráce maminka.

Když byl Janičce rok, začala k nim domů jezdit poradkyně rané péče z Tamtamu. Vše vysvětlila a poskytla informace, které rodina potřebovala. Jana dostala nejprve sluchadla.  Ale ani s nimi nereagovala na hlasité zvuky. Rodiče se proto rozhodli pro oboustrannou kochleární implantaci.

S rozvojem komunikace v rodině na počátku pomohl znakový jazyk. „Začala jsem se učit nové znaky z aplikace Znakujte s Tamtamem a od poradkyně rané péče. Navštěvuji i kurz znakového jazyka. Dcerka je moc šikovná. To, že spolu umíme komunikovat a rozumíme si, je pro mě velice důležité,“ zdůrazňuje maminka.

Tamtam, odborný průvodce rodiny

Tamtam nabízí vzájemně provázaný komplex sociálních, poradenských a informačně vzdělávacích služeb, které jsou poskytovány terénní i ambulantní formou a jsou pro rodiny zdarma. Služby se nezaměřují jen na podporu vývoje dítěte, ale celé rodiny. Respektují a využívají její specifické možnosti. Mezi základní služby patří raná péče a sociálně aktivizační služby.

Raná péče může rodinu provázet od narození dítěte se sluchovým postižením až do jeho nástupu do mateřské školy, u dětí s kombinovaným postižením ještě déle, maximálně však do sedmi let věku dítěte. Poradce, který je odborníkem v oblasti sociální práce a speciální pedagogiky, dojíždí v pravidelných intervalech za rodiči domů a doporučuje jim,  jak dítě rozvíjet, jak podporovat jeho komunikaci,  celkový vývoj, sociální vazby i sluchový trénink. Cílem pomoci je v maximální možné míře minimalizovat důsledky sluchového postižení dítěte a posílit rodičovské kompetence tak, aby se rodina co nejdříve vrátila k běžnému rodinnému rytmu nezávisle na sociálních systémech. Poradkyně Tamtamu najezdí ročně za klienty přes 210 tisíc kilometrů.

Sociálně aktivizační služba je ambulantní i terénní a převážně skupinová, ale výjimkou nejsou ani individuální konzultace. Na rozdíl od rané péče ji mohou navštěvovat rodiny s dětmi do 18 let a využívají ji nejen slyšící, ale i neslyšící rodiče se svými dětmi (slyšícími i neslyšícími).  Služba vyhovuje těm rodičům, kteří se chtějí stýkat s jinými rodinami s podobnou životní zkušeností. Děti se zde socializují a pod vedením odborníků hravou formou rozvíjejí komunikaci v mluveném i znakovém jazyce. Rozšiřuje se jim slovní i znaková zásoba a rozvíjejí se jejich motorické či logické dovednosti.

Tamtam realizuje i víceleté projekty s celospolečenským dopadem, zaměřené například na screening sluchových vad novorozenců nebo včasnou diagnostiku. Významná je i jeho publikační a vydavatelská činnost, vývoj unikátních mobilních aplikací Znakujte s Tamtamem, určených pro výuku znakového jazyka. Aplikace jsou zdarma ke stažení na Google Play i App Store. Pro odbornou i laickou veřejnost je cenným zdrojem informací magazín Dětský sluch a informační portál idetskysluch.cz, který je také společnou platformou spolupracujících odborníků z oblasti neonatologie, foniatrie, logopedie, pediatrie apod.

Kontakty: Raná péče pro Moravu a Slezsko CDS Tamtam, Jungmannova 25, 779 00 Olomouc, tel: +420 739 642 677, +420 733 181 497, e-mail: ranapecemorava@detskysluch.cz.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi CDS Tamtam, pracoviště Ostrava, 28. října 286/10, 702 00 Ostrava a Repinova 19, 702 00 Ostrava, tel.: +420 734 752 900, e-mail:sasostrava@detskysluch.cz.

Lucie Křesťanová a Lena Vaňková, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Pozn. autorky: Příběh rodiny je reálný, jméno dítěte však bylo s ohledem na ochranu osobních dat změněno. Fotografie jsou z archivu CDS Tamtam.

 

MM F-M
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
14.01.2020 08:12
Počet zhlédnutí: 286