Archiv

Město bude i nadále svážet ze sídlišť bioodpad a jedlé tuky a oleje

Statutární město Frýdek-Místek podporuje ekologické projekty a dlouhodobě přijímá taková opatření, která vedou ke zvyšování kvality životního prostředí. Patří k nim i rozšiřování tříděného odpadu o další komodity. V nedávno zavedeném svozu kuchyňských olejů a tuků, ale také bioodpadu ze sídlištní zástavby město pokračuje i v tomto roce a hodlá jej rozšířit i do dalších lokalit.

Kvalita životního prostředí je jedním z ukazatelů životní úrovně. Město ji chce mít co nejvyšší. Nabízí kotlíkové dotace, vysazuje stromy, letos na náklady města i v soukromých zahradách, a rozšiřuje možnosti třídění odpadu. 

V roce 2016 zahájilo svoz bioodpadu od rodinných domů. Na sklonku roku 2018 zavedlo svoz jedlých tuků a olejů ze sídlištní zástavby. Koncem loňského roku přidalo město svoz bioodpadu ze sídlišť a zahájilo sběr plechovek od nápojů, které končí spolu s plasty ve žlutých kontejnerech.

„Možnosti třídění odpadů stále rozšiřujeme. A i když některé novinky nejsou hned zpočátku úspěšné, podporujeme je, protože víme, že potřebují čas, než se stanou běžnou součástí každodenního života. Před dvěma lety zavedený svoz kuchyňských tuků a olejů se začíná rozbíhat až nyní, lidé také o něj mají stále větší zájem. Přispívá k tomu i informovanost veřejnosti. Je všeobecně známo, že tuky a oleje vylité do dřezu nebo toalety v odpadech a kanalizaci tuhnou a ucpávají ji, ale také se stávají potravou pro hlodavce, kteří se pak snadno množí, a to nikdo nechce. Loni jsme z deseti nádob umístěných na sídlištích svezli téměř 1,5 tuny jedlých tuků a olejů. Letos bychom chtěli počet nádob navýšit a přistavit je i do okrajových částí města a na další sídliště,“ uvedl primátor Michal Pobucký.

Svoz bioodpadu ze sídlišť město zavedlo koncem září minulého roku. Z celkem deseti kontejnerů bylo za čtyři měsíce svezeno 4,68 tun odpadu, což není moc. Při svozu každý týden to je v průměru 25 kg na kontejner.

„Nicméně i v tomto případě věříme, že se situace zlepší a lidé budou kontejnery na bioodpad využívat ve větší míře. Připravíme i informační kampaň, jak správně bioodpad třídit, protože se nám často stává, že lidé sice vytřídí slupky od brambor, ale do kontejneru je vyhodí zabalené do novin, což je špatně. Bioodpad tím znehodnotí a sníží možnost jeho použití pro následné zpracování na kompost a kvalitní zeminový substrát,“ řekl primátor Pobucký.

Do hnědých kontejnerů na bioodpad patří zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, ale také zemina z květináčů a truhlíků, čajové sáčky nebo kávová sedlina. Nicméně nic z toho nesmí být zabaleno ani do novin ani do igelitového pytle. Do kontejneru musí být vhozeny samostatně, nejlépe přesypány z koše nebo pytle.

Rozmístění kontejnerů je zaznačeno v mapě pasportu odpadového hospodářství na webu města a taky v sekci odpady. Takže každý si může jednoduše zjistit, kde má nejbližší kontejner na jedlé tuky a oleje nebo bioodpad. (po otevření přílohy word klikněte na podtrženou a modře zvýrazněnou část textu – ulici).

Rozmístění nádob na bioodpad a jedlé tuky a oleje

Maryčky Magdonové 231,

Bruzovská 308,

Novodvorská 3051,

Novodvorská 3072,

Dobrovského 3094,

Jaroslava Lohrera 686,

Československé armády 1946,

Frýdlantská 159,

Bezručova 2267,

Mozartova 1779

 

 

 

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
04.03.2020 16:49
Počet zhlédnutí: 1 083