Aktuality

Poděkování organizaci Podané ruce

Jmenuji se Zuzana Kleknerová a pracuji již 19 let v organizaci Podané ruce, z. s., Frýdek-Místek.

Ráda bych touto cestou poděkovala vedení naší organizace, jmenovitě: ředitelce Bc. Heleně Fejkusové, hlavní účetní Ing. Monice Křístkové, zástupci ředitele Mgr. Martině Šrubařové, dále Ing. Petře Dubčakové, Bc. Martině Míčkové, Bc. Lucii Horňáčkové a celému administrativnímu personálu za jejich obětavou práci, absolutní nasazení, vstřícnost a psychickou podporu pro všechny osobní asistentky.

Tato nelehká doba prověřila jejich lidské i profesionální kvality.

Za kolektiv osobních asistentek: Zuzana Kleknerová

 

MM F-M
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
08.04.2020 14:51
(Aktualizováno: 8.4.2020 15:00)
Počet zhlédnutí: 744