Aktuality

Videokonference zastupitelů proběhla bez problémů

Zasedání zastupitelů prostřednictví videokonference trvalo zhruba půl hodiny a proběhlo bez problému. Projednávány byly záležitosti v souvislosti s koronavirem a vyhlášením nouzového stavu, kdy je nutné operativně řešit mimo jiné pořízení ochranných pomůcek sloužících k zabezpečení ochrany zdraví obyvatel města a IZS.

Jednomyslně bylo schváleno navýšení financí o 5 milionů korun pro odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality, který procesuje pořízení ochranných pomůcek na zabezpečení ochrany zdraví občanů a IZS.

Jednomyslně byl schválen také dar pro Nemocnici ve Frýdku-Místku ve výši 3 470 000 na pořízení 10 monitorů životních funkcí (2,6 milionu) a 20 elektrických polohovacích lůžek pro nově budovaný infekční pavilon (870 tisíc).

Nejednotní byli zastupitelé v hlasování o změně pravomocí rady města k provádění rozpočtových opatření v souvislosti s mimořádnými epidemiologickými opatřeními, a to do konání dalšího řádného zastupitelstva města dne 3. 6. 2020, maximálně však do 30. 6. 2020.

Proti hlasovalo 16 zastupitelů (hnutí Naše Město F-M, Piráti, SPD a nezařazený)  z  39 zastupitelů. Změna pravomocí rady města do června tedy byla většinou schválena.

Rada města bude oprávněna realizovat rozpočtové přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými odbory, což povede k pružnějšímu čerpání finančních prostředků ve vztahu k nákupům ochranných pomůcek a realizaci dalších opatření proti koronaviru.

Dostupnost záznamu zasedání bude zajištěna odkazem z internetových stránek města www.frydekmistek.cz nebo přímo na www.youtube.com.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
08.04.2020 20:47
Počet zhlédnutí: 665