Aktuality

COVID -19 - Jak se chovat při nákupu

Vláda ČR nařizuje, aby od 7. dubna 2020 v provozovnách, jimž je povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:

  • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m, 
  • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 m), 
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, 
  • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků, 
  • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně. 
MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
09.04.2020 10:15
(Aktualizováno: 14.4.2020 08:10)
Počet zhlédnutí: 1 148