Aktuality

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL BUDOU BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Vážení rodiče/zákonní zástupci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydalo v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Z opatření vyplývá, že zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Mateřské školy (MŠ) zřizované statutárním městem Frýdek-Místek budou přijímat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v termínu od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020. Pokud je to možné, je třeba upřednostnit podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Detailní informace k zápisu najdete na webu vámi vybrané školy:

Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318

(místa poskytování předškolního vzdělávání: FM, Nad Lipinou 2318 a FM, Olbrachtova 1421)

web: www.msberuska.cz

Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404

(místa poskytování předškolního vzdělávání: FM, Třanovského 404 a FM, Gogolova 239)

web: www.mspohadkafm.cz

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254

(místo poskytování předškolního vzdělávání: FM, Lískovecká 2850)

web: http://5zsfm.cz/materska-skola/

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562

(místo poskytování předškolního vzdělávání: FM, K Hájku 2972)

web: http://nadejems.webnode.cz/

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

(místa poskytování předškolního vzdělávání: FM Slezská 2011, FM, Slezská 770 a FM, Bavlnářská 455)

web: http://msskrivanek.webnode.cz/

web: https://ms-pastelka5.webnode.cz/

Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141

(místo poskytování předškolního vzdělávání: FM, J. Božana 3141)

web: www.msmateridouska.cz

Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790

(místa poskytování předškolního vzdělávání: FM, Josefa Lady 1790, FM, Svatopluka Čecha 170 a FM, 8. pěšího pluku 821)

web: www.mssnezenka.cz

Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace

(místa poskytování předškolního vzdělávání: FM, Anenská 656 a FM, Jiřího Trnky 63)

web: www.msanenska.cz

Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883

(místa poskytování předškolního vzdělávání: FM, Josefa Myslivečka 1883, FM, F. Čejky 420 a FM, Lysůvky, Příborská 37)

web: www.jmyslivecka.cz

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320

(místo poskytování předškolního vzdělávání: FM, Lískovec, K Sedlištím 182)

web: http://info.skola.liskovec.cz/

 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace

(místo poskytování předškolního vzdělávání: FM, Chlebovice, Pod Kabáticí 193)

web: www.zschlebovice.cz

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace (místo poskytování předškolního vzdělávání: Frýdek-Místek, Skalice 192)

web: www.skolaskalice.cz

 

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu se školským zákonem pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku 5 let, je od 1. září 2020 do zahájení povinné školní docházky předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do MŠ nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové MŠ (MŠ ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu), nebo v jiné vybrané MŠ v termínu zápisu. Nesplnění této povinnosti lze považovat za přestupek.

Na děti se státním občanstvím ČR, které pobývají v cizině po dobu delší než 90 dnů, se povinné předškolní vzdělávání nevztahuje. MŠMT doporučuje zákonným zástupcům těchto dětí, aby skutečnost dlouhodobého pobytu v zahraničí spádové MŠ oznámili, a to zejména pokud mají na území ČR trvalý pobyt.

Na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz, v sekci Vzdělávání/Předškolní vzdělávání jsou zveřejněny informace o povinném předškolním vzdělávání.

Zastupitelstvo města na základě ustanovení školského zákona vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek. Spádová MŠ musí v souladu se školským zákonem přijmout přednostně děti ze svého školského obvodu, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Konkrétní kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel MŠ, který rozhoduje o přijetí dítěte ve správním řízení.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud má MŠ volné místo.

MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
21.04.2020 13:05
Počet zhlédnutí: 554