Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Archiv

Dotační program na podporu kulturních aktivit

Dotační program „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“

Řádně vyplněné žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“ je možno podat v termínu od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 (lhůta je zachována, pokud byla zásilka s žádostí podána nejpozději poslední den lhůty k přepravě u poskytovatele poštovních služeb).

Veškeré informace související s dotačním programem „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“ včetně formulářů a podmínek jsou k dispozici zde.

Kontaktní osoba pro dotační program „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“: Ing. Jitka Kališová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, tel. 558609202, kalisova.jitka@frydekmistek.cz.

MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
06.05.2020 14:02
(Aktualizováno: 19.11.2020 10:47)
Počet zhlédnutí: 1 277