Archiv

Ošetřovné OSVČ duben 2020

Stanovené období:  1. -  30. dubna 2020

Datum zahájení příjmu žádostí: 11. 5. 2020 od 11:00

Datum ukončení příjmu žádostí: 7. 6. 2020 do 23:59

Výše dotace: 500 Kč/den

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Formulář zde: https://osetrovne.mpo.cz/info/

Cíl programu:  zmírnění negativních COVID-19 dopadů spojených s péčí o děti nebo jiné osoby, které nemohou navštěvovat uzavřenou školu, příp. jiné zařízení a OSVČ o ně musí pečovat.

Žadatel: je OSVČ na hlavní činnost, která v důsledku COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě, jelikož byly uzavřeny školy/zařízení na základě usnesení vlády ČR a jedná se o děti mladší 13 let.

Dotace bude proplacena na bankovní účet žadatele.

Žadatel může předložit pouze jednu žádost v rámci daného kalendářního měsíce.

                                               Postup podání žádosti

  1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři Ministerstva průmyslu a obchodu, vygeneruje formát pdf s QR kódem
  2. Žádost VČETNĚ povinné přílohy - Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy, školky, dětské skupiny apod.) či zařízení poskytujícího sociální služby adresuje dvěma způsoby:
  • prostřednictvím své datové schránky, do předmětu uvede fpdub a adresuje na wnswemb (ID datové schránky Ministerstvu průmyslu a obchodu) nebo
  • podepsaný originál žádosti s přílohou odešle doporučenou poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpdub“

Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) či zařízení poskytujícího sociální služby je povinnou přílohou, která nemá standardizovanou formu, na potvrzení musí být jméno a příjmení dítěte/osoby, jakou školu/zařízení navštěvuje a datum, od kdy je uzavřena/uzavřeno.

Pro potvrzení o uzavření školy lze použít také formulář Žádost o ošetřovné ČSSZ vyplněnou část A k zaměstnaneckému ošetřovnému. Odkaz na formulář ČSSZ naleznete ZDE.

Nebudou uznány: např. fotografie dveří s informací, že škola je uzavřená, potvrzení bez uvedení data od kdy je škola uzavřená, printscreen z webu, obecné nařízení města/obce/zřizovatele, mimořádná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví.

Bude-li žádost trpět vadami, bude žadatel vyzván k jejich odstranění prostřednictvím zadané datové schránky, resp. emailové adresy. V případě pochybností bude žadatel vyzván k doložení dalších podkladů nebo údajů.Bez vyzvání MPO neposílejte žádost opakovaně ani žádné další doplňující informace.

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy naleznete ZDE.

Návod na založení datové schránky naleznete ZDE.

MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
11.05.2020 11:28
(Aktualizováno: 11.5.2020 11:34)
Počet zhlédnutí: 1 253