Slovo primátora

VYHRÁLI JSME BITVU, NIKOLIV VÁLKU

Vážení občané,

v polovině května jsem svolal jednání krizového štábu, abychom se v situaci, kdy se rozvolňují jednotlivá opatření a pomyslně končí jakási první velká bitva v boji s koronavirem, ohlédli za obdobím, které nebylo pro nikoho jednoduché. Chci vám všem poděkovat, že jsme to společně zvládli, a při této příležitosti vyjádřit poděkování i všem složkám integrovaného záchranného systému, jehož členové jsou i součástí krizového štábu a všichni bez výjimky odváděli v první linii svou práci na jedničku. Poděkování patří krajské hygienické stanici – co zažívala, bylo neuvěřitelné, od nevidím do nevidím reagovali na nespočet dotazů, dále Policii ČR, která vše rovněž zvládla parádně, stejně jako naše městská, která musela zvládnout chaos v opatřeních, které jeden den platily, druhý den ne. Samozřejmě i odboru bezpečnostních rizik a kriminality, kteří to taky schytávali zleva zprava, ale chlapi tu trávili od pondělí do neděle veškerý čas a díky nim i včasné reakci jsme na rozdíl od jiných měli zajištěny potřebné ochranné prostředky. Díky rovněž hasičům, profesionálním i našim, byli také velmi potřební, obzvlášť u distribuce ochranných prostředků, a také městským firmám, jejich ředitelům i zaměstnancům, kteří použili veškerou invenci i kapacity k zajištění dezinfekce, automatů, postřiků. Své odvedli i vedoucí dalších odborů i úředníci při distribuci roušek, stejně jako lidé, kteří se podíleli na tom, aby se veškeré dostupné informace dostaly co nejrychleji k vám. Mějme ovšem na paměti, že jsme vyhráli bitvu, nikoliv válku.

Michal Pobucký,
Glosa vedení města
18.05.2020 09:30
Počet zhlédnutí: 616