Aktuality

DARUJ F≈M – i v letošním roce je možné přispět dvojnásobně

Sbírkový program DARUJ F≈M, který Statutární město Frýdek-Místek spustilo v loňském roce, se osvědčil a na opravu „červeného“ evangelického kostela ve Frýdku se vybralo více než 490 tisíc korun, přičemž 200 tisíc z této částky přispělo na účet sbírky město. I díky této sbírce tak bude možné uchovat jednu z významných staveb města i pro budoucí generace.

„Letos se program dále rozrostl a máme tak jedinečnou možnost přispět dvojnásobně, a to nejen proto, že město poskytne dar ve stejné výši jako částka vybraná ve veřejné sbírce mezi veřejností a částka se tak zdvojnásobí, ale také proto, že tentokrát poběží současně dvě sbírky. První je určena na pořízení nových varhan pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích, druhá na zvelebení okolí chaty Prašivá,“ informoval náměstek primátora Jakub Míček.

Stávající chlebovické varhany postavila na sklonku 2. světové války kutnohorská firma Josefa Melzera. Sice zatím slouží, nicméně se jedná o zvukově, materiálově a technicky podprůměrný a nespolehlivý hudební nástroj, který byl do Chlebovic dodán v pohnuté době počátkem roku 1945, a tak na něm lze spatřit materiálovou nouzi a všeobecné strádání válečných let. Vzhledem k tomu, že byly postaveny s řadou konstrukčních chyb a na nízké řemeslné úrovni, je z dlouhodobého hlediska efektivnější, spolehlivější, umělecky hodnotnější a pro liturgii praktičtější postavit píšťalové varhany nové.

„Celkové náklady na nové varhany s 10–11 rejstříky by měly činit zhruba tři miliony korun. Doposud byl získán jeden milion prostřednictvím darů od firem. Další sbírky budou probíhat v kostele a na zbývající část již je předjednána bezúročná půjčka od Biskupství ostravsko-opavského,“ přiblížil snažení farníků náměstek primátora Marcel Sikora a připomněl, že v letošním roce slaví Chlebovice 700 let od jejich obnovení.

Klub českých turistů, odbor Beskydy, jakožto vlastník horské chaty Prašivá, už pět let úspěšně realizuje projekt záchrany a obnovy chaty. Odpracováno zde již bylo 15 000 hodin práce, na kterých se podílelo téměř 500 dobrovolníků z řad široké veřejnosti. Na obnově chaty se dlouhodobě podílí také desítky obcí, kraj, firmy a instituce, Frýdek-Místek mezi nimi zaujímá velmi významné místo. Cílem tohoto nového projektu je vytvoření něčeho pro všechny podpůrce, nadšence a dobrovolníky z řad široké veřejnosti, kteří projektu obnovy chaty fandí a pravidelně chatu navštěvují. Pro zatraktivnění okolí Chaty Prašivá pro návštěvníky bude rozšířeno workoutové hřiště, zakoupena hra pétanque, lajna pro slackline a lano na šplh, zřízena přírodní dlažba kolem ruských kuželek, doplněna o stůl a lavičky, postavena léčivá relaxační pyramida, jednotlivé plochy odděleny oplocením z přírodních materiálů a živým plotem. Celkové náklady jsou odhadovány ve výši 500 tisíc korun.

„V rámci sbírek lze přispívat pouze na transparentní účet, žádné kasičky v souvislosti se sbírkami Daruj F≈M po městě, ani nikde jinde, rozmísťovány nejsou a nebudou. Město je připraveno přispět stejnou částkou, kterou se ve sbírkách podaří vybrat od lidí. Maximálně však 200 tisíc korun na chlebovické varhany a 100 tisíc korun na Chatu Prašivá,“ uvedl primátor Michal Pobucký.

Další informace o obou sbírkách naleznete na www.darujfm.cz.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
20.05.2020 10:50
Počet zhlédnutí: 342