Aktuality

Kraj a ŘSD budou ve městě opravovat frekventované komunikace, dopravní omezení budou dlouhodobá

Doprava ve Frýdku-Místku nebude ani toto léto bez omezení. Dotkne se nejen řidičů, ale také cestujících v autobusech. Moravskoslezský kraj a státní organizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v gesci Ministerstva dopravy ČR totiž v létě zahájí další opravy svých komunikací na území města.

V červnu by měl MS kraj začít s opravou komunikace Lískovecká (II/477), vedoucí od Kauflandu směrem na Vratimov, doprava zde bude vedena v jenom pruhu v každém směru. Práce mají trvat 4 měsíce.

V červnu bude město realizovat opravu části třídy TGM ve Frýdku, a to od Rubikovy křižovatky po kruhový objezd. Práce by měly za úplné uzavírky tohoto úseku trvat zhruba týden. Jeho povrch je již ve velmi špatném stavu a navíc právě tímto úsekem bude v dalších měsících vedena objízdná trasa pro osobní i autobusovou dopravu v souvislosti s dlouhodobou opravou ramp estakády, která bude v režii ŘSD.

V červenci začne ŘSD opravovat nájezdové a sjezdové rampy na estakádě (I/48, kolem soudu a Polárky a Frýdy). To znamená, že v první fázi nebude možný sjezd k okresnímu soudu, potažmo autobusovému stanovišti, ani výjezd od něj ve směru na Frýdek a následně ve druhé fázi bude uzavřena rampa v opačném směru, takže od Frýdku nebude možné sjet k hale Polárka, ale ani vyjet od ní ve směru na Místek. Doba prací na jedné rampě má trvat 7 měsíců, s přerušením během zimního období.

Tyto opravy zkomplikují dopravu. Dopad budou mít také na veřejnou autobusovou dopravu, což si vyžádá výlukové jízdní řády, omezené zajíždění na autobusové nádraží i zrušení nebo přesunutí některých autobusových zastávek.

Situace v MHD nebude snadná, a to zejména v návaznosti na uzavření ramp na estakádě.  Autobusy budou směrovány převážně na třídu TGM, kterou ale využívají také řidiči osobních aut. Pokud by doprava v tomto místě kolabovala, je dost možné, že by město muselo přistoupit k omezení osobní dopravy na této komunikaci, aby zajistilo průjezd autobusům, které denně převážejí tisíce lidí.

Na území statutárního města je několik kilometrů silnic, které mají různé majitele. Hlavní a frekventované tahy patří nejčastěji státu nebo kraji, ostatní jsou ve správě města. Majitelé jednotlivých komunikací si sami určují způsob a termíny oprav.

Město si NEmůže klást téměř žádné podmínky. Pokud se vlastník komunikace, tedy kraj nebo stát, rozhodne, že ji opraví, a podá žádost o omezení dopravy, která splňuje všechny náležitosti, pak ji musí úředníci povolit. Takové jsou zákony. Město NEmůže říct, tak tady vás nepustíme, tady to můžete opravovat až tehdy a tady opravu vůbec nechceme,“ připomenul náměstek Karel Deutscher.

Město se ale vždy snaží s realizátory oprav dohodnout nejschůdnější možné varianty, aby dopady na plynulost dopravy byly co možná nejmenší. Ne vždy se to daří, ale snaha je. „V tomto případě se nám podařilo vyjednat, že opravy ramp estakády budou zahájeny až poté, co budou ukončeny opravy nedaleké Rubikovy křižovatky a mostu na třídě TGM, které jsou také spojeny s dopravními omezeními, a také poté, co opravíme spodní část třídy TGM, aby vydržela následný nápor dopravy, která tam bude vedena v rámci uzavírky ramp estakády,“ dodal náměstek Deutscher.

Město se bude snažit o dopravních uzavírkách a omezeních informovat co nejaktuálněji, i když v prvé řadě by měl řidiče o opravách svých silnic informovat jejich majitel, což je v tomto případě MS kraj nebo ŘSD. Praxe ale ukazuje, že tomu tak není. Informovanost tak zůstává na městech, které se pak musejí vypořádat s neoprávněnou kritikou občanů. „Nicméně věříme, že i tyto opravy řidiči zvládnou a stejně jako v minulosti si najdou své vlastní objízdné trasy tak, aby se dotčeným úsekům vyhnuli,“ uzavřel náměstek Deutscher.

 

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
22.05.2020 11:54
Počet zhlédnutí: 1 422