Aktuality

Zastupitelé rozhodli udělit Cenu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2019 třem osobnostem

Ceny statutárního města Frýdku-Místku jsou udělovány za mimořádné počiny ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména, a také za mimořádné projevy odvahy při záchraně lidských životů.

„Na udělení Ceny statutárního města Frýdku-Místku za rok 2019 byly nominovány čtyři osoby. Předsedové politických klubů navrhli k ocenění tři z nich, a to Marii Knödlovou, Jaroslava Konečného a Josefa Langa. Souhlasili s tím i zastupitelé," řekl primátor Michal Pobucký.

Ocenění ve formě pamětního listu a peněžního daru ve výši 20 tisíc korun získá za přínos v oblasti výchovy a vzdělávání Marie Knödlová, která je předsedkyní včelařského svazu a dlouhodobě se stará o chod místního včelařského naučného areálu v Chlebovicích, kde také organizuje výchovně-vzdělávací akce pro děti a mládež, od prázdninových pobytů přes mezinárodní workcamp až po rukodělné dílny.

Cenu města získá taky Jaroslav Konečný, který je 28 let ředitelem Gymnázia a Střední odborné školy na Cihelní, pod jeho vedením prošly školou tisíce studentů, kteří o něm říkají, že je vstřícný a spravedlivý.

Za přínos v oblasti výtvarného umění získá cenu města také výtvarník Josef Lang, který se narodil roku 1924, tedy téměř před sto lety, v domě na ulici Hluboká ve Frýdku. Jeho díla tvořená pastely i barvami zachycují různá místa i stavby města, zejména v jeho historické části.

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
04.06.2020 12:39
(Aktualizováno: 4.6.2020 12:58)
Počet zhlédnutí: 680