Aktuality

Upozornění na obchodní nabídky zápisu do rejstříku podnikatelů České komory firem a živnostníků

Upozorňujeme podnikatelské subjekty na existenci různých rejstříků, které nabízí zápis do jejich evidence. Počátkem letošního roku vykonává svou činnost nová společnost, která pod názvem Česká komora firem a živnostníků s. r. o., IČO: 08804257, se sídlem Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, oslovuje nové živnostníky s nabídkou zápisu do rejstříku, který bude realizován po zaplacení nákladů na zápis ve výši 2 410 Kč.

V tomto ohledu považujeme za potřebné, informovat Vás, že částku za zápis do rejstříku není nutné uhradit, neboť se nejedná o povinný zápis do informačního systému veřejné správy. Jedná se pouze o zápis do soukromého rejstříku od subjektu, který má název podobný oficiálnímu.

Dále uvádíme, že zápis do živnostenského rejstříku provádí příslušný živnostenský úřad okamžitě a zdarma. Rejstříkem je celorepubliková databáze všech podnikatelů disponujících živnostenským oprávněním - živnostenský rejstřík vedený v elektronické podobě na webové adrese www.rzp.cz. Do něj může každý nahlížet, požádat živnostenský úřad o vydání výpisu či potvrzení o určitém zápisu, popřípadě o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
05.06.2020 12:59
Počet zhlédnutí: 455