Aktuality

Rekonstrukce mostu přes tok Skaličník ve Skalici u Frýdku-Místku

V pondělí 13. července 2020 začnou práce na rekonstrukci mostu M-9 přes tok Skaličník ve Skalici u Frýdku-Místku, což si vyžádá úplnou uzavírku místní komunikace. Původní most bude zbourán a nahrazen mostem novým. Investorem stavby je statutární město Frýdek-Místek. Zhotovitelem společnost TS. a.s.

Doba trvání úplné uzavírky:   
Od 13.07.2020, od 7:00 hodin do 30.09.2020
Objízdná trasa je stanovena po silnici III/4773 a místních komunikacích.
Grafické znázornění uzavírky je v příloze.
 

MM F-M
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
07.07.2020 06:59
Počet zhlédnutí: 426