Aktuality

V Zelinkovicích se vše točilo kolem kanalizace

Červnové Hovory s občany v Zelinkovicích nemohly mít jiné hlavní téma než výstavbu kanalizace, která zde začala v polovině května. Občané se ptali na harmonogram prací s ohledem na nepříznivé počasí a probíraly se případy těch, kteří se z nejrůznějších důvodů nevešli do realizovaného projektu.

Město přislíbilo pomoc v podobě univerzálního návodu jak postupovat při řešení odpadních vod, protože zejména pro starší občany je složité se v problematice zorientovat. „Je pravda, že starší lidé, kteří odpadní vody dlouhá léta neměli potřebu řešit, teď v tom mohou trochu plavat, že se jim nabízejí různá řešení a oni neví, které zvolit. Odbor životního prostředí proto připravuje návod, jak postupovat, kam se obracet,“ shrnul náměstek primátora Karel Deutscher, který musel na hovorech vysvětlovat, že možnosti připojení na kanalizaci bohužel nemají všichni, někde třeba i z důvodu nesouhlasu konkrétního občana, který tak odřízl od kanalizace několik nemovitostí. V jiných částech je kanalizace možná jen za cenu složitých technických řešení, které město hodlá poctivě zkoumat, ale vždy se jedná o proces minimálně na tři roky od studie, přes územní a stavební řízení až po eventuální realizaci. „Do určité doby nikdo nic neřešil, většina lidí kanalizaci nechtěla. My jsme se teď s využitím dotačních peněz se zpřísněním pravidel snažili co nejvíce lidí motivovat, aby se připojili a měli vše vyřešené v souladu s platnou legislativou. Ale nejsme tu od toho, abychom zajistili všechno všem. Nemáme zlatý měšec, ale jeden rozpočet, jedny finance,“ vysvětloval Karel Deutscher.

Přítomní zástupci zhotovitele stavby připomněli, že stavbu převzali v půli května a na její realizaci mají osm měsíců. Postupně přicházejí na řadu ulice Rovenská, Příborská a Zahradnická, i když počasí bohaté na srážky komplikuje další postup. Po zkolaudování kanalizace budou mít občané Zelinkovic po výzvě města lhůtu devíti měsíců na to, aby se napojili na vybudovanou veřejnou část. Stavební firma přislíbila větší pozornost čištění cest v průběhu výstavby a zástupci města, že se podívají i na jinou oblast, kterou někteří místní vnímají jako „rest“, a to zastaralý vodovod.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
07.07.2020 11:13
Počet zhlédnutí: 462