Aktuality

Uzavření vlakového přejezdu (za Hotelem Centrum)

Správa železnic uzavře v sobotu 25. 7. v 7 hodin ráno železniční přejezd PP7396 na ulici Na Poříčí ve Frýdku. Jedná se o přejezd za bývalým Hotelem Centrum a poblíž prodejny dřeva a potřeb pro stolaře a kutily. Uzavřen bude až do 3. 8. 2020.

„Důvodem je havarijní stav výhybek, který ohrožuje bezpečný průjezd vlaků. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné v co nejkratší době železniční přejezd uzavřít pro silniční dopravu a provést nezbytně nutnou opravu pro zajištění bezpečnosti železničního provozu,“ uvádí v prohlášení o havarijním stavu výhybek Správa železnic.

Objízdná trasa bude vedena po ulicích Staroměstská, T. G. Masaryka, Nádražní a Na Poříčí.

Vozidla Integrovaného záchranného systému budou moci daným místem projet.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
23.07.2020 14:03
Počet zhlédnutí: 1 110