Slovo primátora

ZPÁTKY DO ŠKOL

Vážení občané,

touto dobou se většinou věnujeme těm, kterým končí dva měsíce volna a nastupují znovu své školní povinnosti, a zejména pak těm, kteří jdou do školy vůbec poprvé, ale letos se školní docházka mnohem více dotýká nás všech a je v souvislosti s koronavirem velkou výzvou i neznámou pro všechny.

Rodiče se určitě modlí, aby již dále na ně nebyly kladeny mnohem vyšší vzdělávací nároky, spojené s distanční výukou, aby nemuseli řešit stravování vlastními silami a u těch menších dětí i nezbytný dozor. Určitě bychom byli všichni rádi, kdyby bylo o děti znovu postaráno, jak jsme byli zvyklí, v rámci klasického vzdělávacího systému, v obvyklých hodinách i v obvyklém rozsahu. Pedagogové to ovšem nebudou mít jednoduché. Vedle nastavených aktuálních hygienických pravidel se musí vypořádat s určitým výpadkem vědomostí, zkusit dohnat důležité učivo, připomenout zapomenuté a určitě nebude úplně jednoduché přimět školáky znovu k jejich každodenním povinnostem i patřičnému chování. Jsem ale přesvědčen, že tak jako se každoročně na začátek školy děti netěší, letos tomu bude přece jen jinak, protože jejich kamarádi, školní kolektiv i učitelé jim jistě chyběli. Když se tohoto prvotního nadšení podaří využít, mohou školy najet na pozitivní vlnu a… a jsme u toho. Přejme si, aby slovo pozitivní nezaznívalo v nepříjemných souvislostech, aby opatření hygieny a vlády dávala smysl a prožili jsme co možná nejvíce „normální“ školní rok. 

Michal Pobucký,
Glosa vedení města
04.09.2020 11:23
Počet zhlédnutí: 601