Archiv

Ve Frýdku-Místku se rozšiřuje kanalizace i hřbitovy

V okrajových částech města probíhá výstavba kanalizace, ale vedle tohoto největšího investičního projektu se v této chvíli realizují i další investiční akce, například na místních hřbitovech, které jsou také důležitou prioritou místních lidí.

Kontrolní den výstavby kanalizace ve Skalici přinesl typický obrázek, když primátora Michala Pobuckého s náměstkem Jakubem Míčkem ihned zastavil jeden z místních občanů a poukazoval na velmi blátivý úsek, který při výstavbě vznikl v jedné z uliček. U samotných výkopů si pak zástupci města ověřili, že místní řečiště to stavebníkům rozhodně neusnadňuje a že je otázkou, jak moc spěchat s uváděním komunikací do původního stavu. „To různé podloží je opravdu problém, protože někde je řečiště, jinde jíl, takže po výkopu, pokládce a zásypu si to bude v různých místech různě sedat. Někde by tak finální povrch mohl být položen dříve, jinde se bude muset počkat a lidé na ty rozdíly samozřejmě budou upozorňovat,“ je si vědom primátor Michal Pobucký. „Občané postupně chápou potřebnost této investice a vnímají výhody, které jim kanalizace přináší. Pro nás je důležité, aby se připojilo co nejvíce lidí, protože tím získáme více dotačních prostředků,“ doplnil náměstek primátora Jakub Míček, který má okrajovou část Skalice na starosti. Proto se další zastávkou stal skalický hřbitov, kde se realizuje druhá etapa chodníků, v níž dalších 370 čtverečních metrů asfaltu nahradí zámková dlažba. „Někomu se může zdát, že asfalt by tu ještě nějakou dobu vydržel a mohly se ty prostředky investovat jinde, ale akce je realizována na základě požadavku Osadního výboru ve Skalici a my chápeme, že hřbitov je vždy pro místní takové základní místo, které chtějí opečovávat,“ okomentoval rozbíjení asfaltových cestiček Jakub Míček.

Od srpna se rozbíhá také akce Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku – I. etapa, kde by zhruba do dvou let mělo být proinvestováno okolo 60 milionů korun. Stávající plocha městského hřbitova ve Frýdku bude totiž v blízkých letech zcela naplněná a je nutné připravit další plochy pro důstojné pohřbívání lidských ostatků.

„K rozšíření hřbitova bylo vyčleněno zhruba 20 tisíc metrů čtverečních, které mají poskytnout okolo 1400 hrobových míst pro pohřbívání do země, 850 urnových hrobů, 850 epitafů a 400 míst v kolumbáriích. Tato čísla se v průběhu výstavby mohou lišit v důsledku změny požadavků obyvatel na způsoby pohřbívání,“ podotkl primátor Michal Pobucký.

V I. etapě budou provedeny stavební práce k vybudování veškeré infrastruktury – odvodnění, přívod vody, veřejné osvětlení, kamerový systém, zpevněné plochy včetně nových parkovacích ploch a zřízení příjezdu k nově budovanému vstupu. Dále pak rekonstrukce stávajícího objektu pro zázemí zaměstnanců hřbitova a zřízení nového veřejného WC i parkovacích ploch. Dominantními prvky rozšířené části hřbitova budou dvě kolumbária, z nichž jedno je kruhového půdorysu. Nezanedbatelnou součástí je sadová výsadba různých druhů dřevin v celé ploše. 

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
14.09.2020 11:38
Počet zhlédnutí: 732