Archiv

Africký mor prasat (AMP) – upozornění

V souvislosti s šířením afrického moru prasat je nejnovější riziko nákazy prokázáno v Německu, konkrétně ve spolkové zemi Braniborsko u hranic s Polskem, vzdálené přibližně 110 km od severní hranice České republiky. V této souvislosti Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa upozorňují na opětovné zavlečení nákazy do České republiky a připomínají dodržování zásad biologické bezpečnosti v chovech domácích prasat i při obchodování s vepřovými produkty a zvěřinou.

Pro drobnochovatele domácích prasat platí zásady:

  • dojde-li k úhynu chovaného prasete, neprodleně tento úhyn ohlásit na místně příslušné Krajské veterinární stanici pro Moravskoslezský kraj, Na Obvodu 1104/51, 703 00 Ostrava-Vítkovice, z důvodu vyšetření uhynulého prasete na AMP,
  • důkladné oplocení chovů z důvodu zabránění četnějšího kontaktu domácích prasat a divokých prasat,
  • použití kvalitního steliva, krmiva, vody a jejich bezpečné skladování.

Pro občany platí zásada:

  • dojde-li k nalezení kadáveru uhynulého prasete divokého, ihned tento úhyn ohlásit na místně příslušné Krajské veterinární stanici pro Moravskoslezský kraj, Na Obvodu 1104/51, 703 00 Ostrava-Vítkovice, z důvodu vyšetření uhynulého prasete na AMP. Pokud se laboratorními testy potvrdí výskyt AMP v kadáveru prasete, přísluší oznamovateli „nálezné“ ve výši 2000 Kč.

Na území celé České republiky nadále platí ZÁKAZ:

  • přikrmování a omezení vnadění prasat divokých, je nařízen jejich celoroční intenzivní lov
  • dovozu trofejí z prasat divokých ze zemí s výskytem AMP
  • používat v chovech prasat seno a slámu pocházející ze zemí s výskytem AMP
  • krmení prasat domácích kuchyňskými odpady (zbytky nezkonzumovaných jídel).

Velkým rizikem je samotné maso a masné výrobky jak z domácích porážek, tak z neznámých zdrojů. Rizikem je také maso z neprohlédnutých divokých prasat. Veškerá ulovená divoká prasata musí být laboratorně otestována Krajskou veterinární správou na AMP.

V současné době vedle Německa představuje pro Českou republiku nejvyšší hrozbu zavlečení AMP z okolních zemí a to z: Polska, Slovenska a Maďarska AMP je hlášen také v dalších 7 státech Evropy: Belgii, Bulharsku, Estonsku, Itálii (výskyt pouze na Sardinii), Litvě, Lotyšsku a Rumunsku.

Mysliveckým spolkům je doporučováno, aby dodržovali mimořádná veterinární opatření, tj. intenzivní celoroční lov prasat divokých bez ohledu na věk či pohlaví.

Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí. Ovšem AMP je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů.

Další informace naleznete na webových stránkách STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY nebo AFRICKÝ MOR PRASAT.

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
16.10.2020 09:34
(Aktualizováno: 16.10.2020 09:37)
Počet zhlédnutí: 538