Aktuality

Ministerstvo pro zrušení dálniční známky nemá pochopení

Z videokonference se zástupci ministerstva dopravy, která se uskutečnila 12. října, vyplývá, že navzdory tisícům petičních podpisů, které se podařilo zástupcům obcí získat, ministerstvo nehodlá vyhovět požadavku na zrušení dálničního poplatku mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou. Prostor na změnu názoru ministra dopravy je teoreticky do poloviny listopadu, dokdy lze ještě zakomponovat výjimky v rámci příslušné legislativy.

Náměstek primátora pro dopravu Karel Deutscher na úvod vysvětlil, že řešení v této záležitosti se obce ve spolupráci s krajem snaží najít již nějakou dobu, protože všechny trápí přelévání provozu dálnice, která není v odpovídajícím stavu, na souběžné komunikace. „Tím, jak tady probíhají pořád nějaké opravy, a také v souvislosti s výstavbou obchvatu, se ta situace o to zhoršila, protože souběžná trasa je v některých chvílích rychlejší než dálnice a není zpoplatněna,“ vysvětloval náměstek primátora Karel Deutscher. „My máme v Žabni 11 tisíc aut denně, to jsou obrovské počty, které nás nesmírně zatěžují. Úřad máme přímo u cesty, takže máme vše dobře vypozorováno, projíždějí přes nás víkendoví jezdci, ale v týdnu i auta bez dálniční známky. Často se jedná o druhé, třetí auta v domácnosti, na ty si známku lidé nekoupí,“ podpořil jej s autentickou místní znalostí starosta Žabně David Hejneš.

Jenže vstřícnosti se nedočkali. „Naše odborná pozice je relativně stabilní, kdy jsme toho názoru, že tam, kde stát zainvestoval finanční prostředky do čtyřproudých komunikací, tak si myslíme, že je korektní, že jsou zpoplatněné formou dálničních známek. Taky zastáváme názor, že kdo nemá 1500 korun na známku, nemá na to, aby provozoval vozidlo,“ nechal se slyšet Luděk Sosna, náměstek ministra dopravy, který si nechtěl moc připustit, že lidé na severní Moravě obracejí korunu trochu jinak než v Praze a že jsou ochotni tento náklad, který na rozdíl od něj nepovažují za marginální, vydat třeba jen na jedno auto v rodině. Jediné, co jej zaujalo, že frýdecko-místecká aktivita nemá ambici trvalého zrušení jako všude jinde. „Dnes je to dálnice odnikud nikam. Ty dva roky do vybudování obchvatu a s ním spojených návazností by byly kompromisem, který by nám dal určitý prostor realizovat opatření, která by zvýšila bezpečnost na souběžných komunikacích, ale současně by znamenala pro řidiče určitý diskomfort,“ apeloval Karel Deutscher. Právě vytváření dopravní šikany jako prostředek k vymístění tranzitní dopravy horlivě v debatě podporoval Václav Krumphanzl, ředitel odboru pozemních komunikací ministerstva dopravy.Bojoval jsem proti jakýmkoliv výjimkám. Zpoplatněno má být vše, nebo nic, cokoliv mezi tím je nespravedlivé. Argumentace obchvaty aglomerací, to je jen taková omáčka, aby se zalila ta porce výjimek,“ sdělil, že požadavku vyhovět nemůže, Václav Krumphanzl. Oba zástupci ministerstva dopravy ještě argumentovali plánovaným zkapacitněním železniční dopravy na trase Frýdek-Místek – Ostrava, ale museli uznat, že dvojkolejnost v tomto úseku je ještě v nedohlednu a zdaleka ne všechny obce po trase mají vlakové nádraží. „Spravedlivost v tom není už teď, nelíbí se mi, že někde, třeba v Dobré, to jde, a jinde ne. Jsme nejohroženější kraj, co se týče ovzduší, a nechceme dopravu před okny domů,“ opáčil ministerským úředníkům David Hejneš. Karel Deutscher se ještě zajímal, zda ministerstvo plánuje zpoplatnění úseku směrem na Nový Jičín, až bude dobudován, a upozornil, že i zde pak bude hrozit riziko přelévání dopravy zpátky do Zelinkovic a Chlebovic, odkud byla vymístěna. „Udělení výjimky z poplatku je vždy prostě politické rozhodnutí a my se jej budeme ještě snažit všemi prostředky zvrátit,“ ujistil Karel Deutscher na závěr. 

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
16.10.2020 11:10
Počet zhlédnutí: 1 079