Archiv

Ministerstvo dopravy: pozastavení autoškol, STK funguje

Vláda včera vydala opatření proti šíření koronaviru, které vstupují v platnost dnešním dnem. Jak se dotýkají resortu dopravy? Informuje o tom Ministerstvo dopravy ČR na svých webových stránkách.

Autoškoly

Na základě usnesení vlády se zakazuje provoz autoškol, provádění zkoušek z odborné a profesní způsobilosti a obdobných činností souvisejících se zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů a to z důvodů následujících opatření. Dle usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1079 se zakazuje dle článku I. bodu 1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, bodu 4. dále kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě a dále dle usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1078, kterým se omezuje a zakazuje volný pohyb osob z důvodu zamezení šíření nákazy.

Usnesení se vykládají ve vzájemném celku, takže u autoškol neprobíhá výcvik ani závěrečné zkoušky.

 

Stanice technické kontroly

STK zůstávají v provozu, aktuální vládní opatření se na ně nevztahují. Je tedy nadále možné provést technickou kontrolu vozidel. Jízda bez platné STK je brána jako přestupek.

 

Další informace, například k platnosti řidičských průkazů, omezení některých vlakových spojů atd., najdete na https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Aktualni-situace-v-doprave?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
22.10.2020 08:07
(Aktualizováno: 22.10.2020 08:15)
Počet zhlédnutí: 869