Archiv

Ošetřovné OSVČ za říjen 2020

Základní podmínky Programu podpory a výzvy:

 • výše dotace činí 400 Kč na jeden den, vč. víkendů a svátků, celkem 16 dnů, max. dotace může činit 6.400 Kč
 • dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti
 • za dny 29. 10. až 30. 10. 2020 ošetřovné nenáleží, neboť se jedná o podzimní prázdniny
 • MPO nebude vyžadovat potvrzení o uzavření školského zařízení či zařízení sociální péče
 • dotaci ošetřovné nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Formulář (od 9.11.2020) zde: https://osetrovne.mpo.cz/info/

Ošetřovné pro OSVČ je určeno pro OSVČ, která nemůže vykonávat svou činnost z důvodu péče o:

 • dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území České republiky z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo
 • předškolní dítě, které nemůže navštěvovat školské zařízení na území ČR z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení v souvislosti s šířením infekce COVID-19 (týká se zejména školek, dětských skupin apod.), nebo
 • nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19

O dotaci nelze žádat v případě dobrovolného ponechání dítěte/ošetřované osoby v domácí péči.

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Podání žádosti učiní žadatel:
  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fprij (preferováno – žádosti budou vyřízeny dříve), nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fprij“

Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fprij“.

Upozorňujeme, že osobní podání v budově Ministerstva průmyslu a obchodu není z hygienických důvodů možné.

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/11/VYZVA-rijen_2020_03_11-final.pdf

MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
06.11.2020 13:59
(Aktualizováno: 6.11.2020 14:18)
Počet zhlédnutí: 581