Aktuality

Autobusová zastávka „Frýdek, rozcestí u školy“ bude přemístěna

Ve Frýdku na ulici Elišky Krásnohorské vzniká nová autobusová zastávka. Nahradí současnou zastávku „Frýdek, rozcestí u školy“ na téže ulici. Její přemístění je plánováno na druhou polovinu prosince. Cestující budou o změně včas informováni.

Město tak reaguje na dlouhodobé požadavky občanů, kteří připomínkovali blízkost dvou zastávek uprostřed ulice a zároveň dalekou vzdálenost od jedné z největších základních škol ve městě a taky od sídliště K Hájku.

„Nová autobusová zastávka vzniká za křižovatkou s ulicí Puškinova, v blízkosti školy a dětského hřiště Hříbek. Jedná se o autobusový záliv, který bylo možné vybudovat pouze v těchto místech. Jinde by záliv ukrojil velkou část chodníku a pro jeho navázání by bylo nutné zasáhnout do soukromých pozemků, které lidé z okolních domů odmítli prodat,“ zdůvodnil umístění nového autobusového zálivu náměstek primátora Karel Deutscher a dodal, že na místě současné zastávky budou moci po jejím přemístění parkovat auta, což je vzhledem k nedostatku parkovacích míst přínosné a občané dané lokality to jistě přivítají.

Vybudování nového autobusového zálivu bylo konzultováno a také schváleno Policií ČR. V jeho blízkosti je přechod pro chodce, kterým děti po vystoupení na současné vzdálené zastávce přecházeli cestu do školy a budou po něm přecházet i po zprovoznění nové zastávky. „Zastávka prošla povolovacím řízením a schválením dopravní policie. Při dodržování dopravních předpisů, zejména povolené rychlosti, nepředstavuje dopravní riziko,“ dodal náměstek Deutscher.

Autobusový záliv bude tři metry široký a dvanáct metrů dlouhý a bude splňovat bezbariérové parametry. „Hrubá stavba je již hotová. V současné době probíhá technologická přestávka, kdy „zraje“ beton autobusového stání. Dále bude následovat pokládka zámkové dlažby samotného nástupiště a také posunutého chodníku, který bylo třeba vychýlit vlivem vybudování nové zastávky. V konečné fázi výstavby opravíme asfalt podél zálivu, realizujeme svislé a vodorovné dopravního značení a také  terénní úpravy okolí, kterými uvedeme povrchy dotčené stavbou do původního stavu. Zastávka bude osvětlena a opatřena přístřeškem,“ uvedl Jaromír Kohut, předseda představenstva společnosti TS a.s., která práce realizuje.

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
18.11.2020 12:06
Počet zhlédnutí: 829