Aktuality

Nabídka volných nebytových prostor

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16,00 m2 (sklad)


stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)


stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je součástí pozemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká kasárna:
kancelářské a skladové prostory


stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, místnost 201 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, místnost 202 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, V. NP, místnost 507 (kancelář)


stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 m2, II. NP

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174


k.ú. Frýdek
stavba bez č.p./č.ev., na pozemku p.č. 62/2 zast. plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.ev. je součástí pozemku p.č. 62/2) – Na Půstkách
nebytový prostor o výměře 17,69 m2, I.NP (sklad)


stavba budovy č.p. 10 na pozemku p.č.18/1 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 10 je součástí pozemku p.č. 18/1) - ul. Radniční
nebytový prostor o celkové výměře 30,48 m2 (prodejna)   


stavba budovy č.p. 49 na pozemku p.č. 67 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 49 je součástí pozemku p.č. 67) - Zámecké náměstí
nebytový prostor č.1.01 o výměře 54,95 m2, I.NP (prodejna)
nebytový prostor č.1.02 o výměře 11,64 m2, I.NP (chodba)
nebytový prostor č.1.04 o výměře 7,62 m2, I.NP (chodba)
nebytový prostor č.1.05 o výměře 3,51 m2, I.NP (šatna)
nebytový prostor č.1.06 o výměře 4,91 m2, I.NP (kuchyňka)
nebytový prostor č.1.07 o výměře 1,51 m2, I.NP (předsíňka)
nebytový prostor č.1.08 o výměře 1,12 m2, I.NP (WC)
nebytový prostor č.1.09 o výměře 41,32 m2, I.NP (sklad)
                       
stavba č.p. 400 na pozemku p.č. 706/44 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 400 je součástí pozemku p.č. 706/44) – ul. P. Holého
nebytový prostor č.101a o výměře 5,57 m2, I.NP (vstupní chodba)
nebytový prostor č.101b o výměře 16,26 m2, I.NP (vstupní chodba)
nebytový prostor č.102 o výměře 4,88 m2, I.NP (chodba)
nebytový prostor č.111 o výměře 1,35 m2, I.NP (úklid)
nebytový prostor č.112 o výměře 19,46 m2, I.NP (schodiště)
nebytový prostor č.113 o výměře 22,32 m2, I.NP (komunikační chodba)
nebytový prostor č.114 o výměře 19,64 m2, I.NP (schodiště)
nebytový prostor č.115 o výměře 4,37 m2, I.NP (zádveří)
nebytový prostor č.116 o výměře 8,52 m2, I.NP (kancelář)
nebytový prostor č.117 o výměře 1,20 m2, I.NP (výtah)
nebytový prostor č.118 o výměře 14,60 m2, I.NP (kancelář)
nebytový prostor č.119 o výměře 5,12 m2, I.NP (sklad)
nebytový prostor č.120 o výměře 36,65 m2, I.NP (učebna)
nebytový prostor č.121 o výměře 9,24 m2, I.NP (kabinet)
nebytový prostor č.122 o výměře 9,30 m2, I.NP (kabinet)
nebytový prostor č.123 o výměře 6,38 m2, I.NP (kabinet)
nebytový prostor č.124 o výměře 6,84 m2, I.NP (kabinet)
nebytový prostor č.125 o výměře 30,41m2, I.NP (chodba)
nebytový prostor č.126 o výměře 10,34 m2, I.NP (chodba)
nebytový prostor č.127 o výměře 2,95 m2, I.NP (sklad)
nebytový prostor č.128 o výměře 2,33 m2, I.NP (sklad)
nebytový prostor č.129 o výměře 9,50 m2, I.NP (kancelář)
nebytový prostor č.130 o výměře 8,13 m2, I.NP (údržba)
nebytový prostor č.131 o výměře 10,58 m2, I.NP (údržba)
nebytový prostor č.132 o výměře 12,50 m2, I.NP (kancelář)
nebytový prostor č.133 o výměře 4,20 m2, I.NP (soc. zařízení)
nebytový prostor č.134 o výměře 1,08 m2, I.NP (úklid)
nebytový prostor č.135 o výměře 2,40 m2, I.NP (WC)
nebytový prostor č.136 o výměře 4,20 m2, I.NP (kopírka)
nebytový prostor č.137 o výměře 11,94 m2, I.NP (sklad)
nebytový prostor č.138 o výměře 11,66 m2, I.NP (sklad)
nebytový prostor č.139 o výměře 12,24 m2, I.NP (Hl. uzávěr vody)
nebytový prostor č.140 o výměře 4,95 m2, I.NP (sklad)
nebytový prostor č.141 o výměře 5,22 m2, I.NP (sklad)
nebytový prostor č.201 o výměře 19,76 m2, II.NP (chodba)
nebytový prostor č.202 o výměře 24,69 m2, II.NP (chodba a schodiště)
nebytový prostor č.203 o výměře 1,35 m2, II.NP (úklid)
nebytový prostor č.204 o výměře 5,91 m2, II.NP (sociální zařízení zaměstnanci)
nebytový prostor č.205 o výměře 27,01 m2, II.NP (chodba)
nebytový prostor č.206 o výměře 7,60 m2, II.NP (sociální zařízení chlapci)
nebytový prostor č.207 o výměře 10,91 m2, II.NP (soc. zařízení dívky)
nebytový prostor č.208 o výměře 40,45 m2, II.NP (učebna ZŠ)
nebytový prostor č.209 o výměře 35,40 m2, II.NP (učebna ZŠ)
nebytový prostor č.217 o výměře 24,56 m2, II.NP (chodba a schodiště)
nebytový prostor č.220 o výměře 26,23 m2, II.NP (chodba)
nebytový prostor č.222 o výměře 39,88 m2, II.NP (učebna VOŠ)
nebytový prostor č.223 o výměře 35,40 m2, II.NP (učebna VOŠ)


stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 604 je součástí pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VIII.NP (kancelář)


stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VII. NP (kancelář)


stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 646 je součástí pozemku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí
nebytový prostor o výměře 36,96 m2, II. NP (kancelář č. 2.09, 2.10)
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, IV. NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 17,29 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 23,96 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.03)
nebytový prostor o celkové výměře 14,12 m2, IV. NP (kancelář č. 4.10)
nebytový prostor o celkové výměře 37,28 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 45,05 m2, IV. NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 21,28 m2, IV. NP (kancelář č. 4.14)
nebytový prostor o celkové výměře 5,10 m2, IV. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 28,07 m2, V. NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 m2, V. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o výměře 15,16 m2, V. NP (sklad)


stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2299 je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I. NP (provozovna)
nebytový prostor o výměře 1,44 m2, I. NP (WC)
nebytový prostor o výměře 31,30 m2, I.PP (sklad)


stavba budovy č.p. 2320 na pozemku p.č. 2878/3 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 2320 je součástí pozemku p.č. 2878/3) - tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor č.1.16 o výměře 4,86 m2, I.NP (zádveří)
nebytový prostor č.1.15 o výměře 3,51 m2, I.NP (kuchyň)
nebytový prostor č.1.14 o výměře 1,32 m2, I.NP (WC)
nebytový prostor č.1.13 o výměře 1,44 m2, I.NP (předsíňka)
nebytový prostor č.1.12 o výměře 14,53 m2, I.NP (sklad)
nebytový prostor č.1.11 o výměře 9,28 m2, I.NP (kancelář)


stavba budovy č.p. 2321 na pozemku p.č. 2878/2 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 2321 je součástí pozemku p.č. 2878/2) - tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor č.1.01 o výměře 90,38 m2, I.NP (prodejna)

Dominika Chludová, tel. 558 609 176

MM F-M
ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU
20.11.2020 08:50
Počet zhlédnutí: 337