Aktuality

Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

V období od 23. 11. 2020 do 29. 11. 2020 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové a parterové trávníky - provádí se:
• Podzimní vyhrabání trávníků na sídlištích K Hájku, Růžový pahorek, Za nemocnicí, Jiráskovo a na veřejných pohřebištích.

Porosty stromů a keřů - provádí se:
• Kácení stromů a ořezy stromů na sídlištích a v parcích.
• Frézování pařezů po vykácených stromech.
• Výsadba nových stromů a keřů včetně zálivky.

Instalace vánočních stromů na Zámeckém náměstí ve Frýdku a Náměstí svobody v Místku.

Průběžně probíhají tyto práce:
• Úklid parků a dětských certifikovaných hřišť.

 

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
23.11.2020 09:11
(Aktualizováno: 23.11.2020 09:13)
Počet zhlédnutí: 217