Aktuality

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 18 – 35 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní.

Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou většinou dobré.

Výhled na dnešek: Rozptylové podmínky budou i nadále většinou dobré. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat většinou pod hodnotou stanoveného imisního limitu 50 mg/m3.

Aktuální úroveň znečištění ovzduší se může v průběhu dne měnit, aktuální data z měřící stanice ve Frýdku-Místku naleznete zde, aktuální přehled dat z automatizovaných stanic v České republice, Polsku a Rakousku naleznete zde.

Zdroj informací obsažených v této zprávě: portal.chmi.cz.

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
26.11.202008:28
Počet zhlédnutí:146