Aktuality

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 14 – 45 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní.

Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou místy mírně nepříznivé.

Výhled na dnešek: Rozptylové podmínky budou místy mírně nepříznivé, během dne postupně většinou dobré. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat většinou pod hodnotou stanoveného imisního limitu 50 mg/m3.

Aktuální úroveň znečištění ovzduší se může v průběhu dne měnit, aktuální data z měřící stanice ve Frýdku-Místku naleznete zde, aktuální přehled dat z automatizovaných stanic v České republice, Polsku a Rakousku naleznete zde.

Zdroj informací obsažených v této zprávě: portal.chmi.cz.

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
30.11.2020 08:49
Počet zhlédnutí: 145