Aktuality

Máte uhrazeny poplatky za odpad a psy?

Občany města, kteří neuhradí poplatky za komunální odpad a poplatek ze psů za rok 2020 do konce tohoto kalendářního roku, čekají sankce. V lednu 2021 budou nedoplatky vyměřeny hromadným předpisným seznamem, jehož prostřednictvím jsou navýšeny o 0,25 násobek.

Místní poplatek za komunální odpad činí 492 korun na osobu a rok (senioři nad 70 let 252 koruny za rok a děti do šesti let jsou od poplatku zcela osvobozeny). Navýšení v případě nedoplatku o 0,25 násobek činí 123 korun, takže dohromady by bylo nutné uhradit 615 korun.

Poplatek za psa v bytovém domě v centru města činí 1500 korun na rok (za psa v RD a v okrajových částech města je nižší). V případě, že není uhrazen, bude navýšen o 375 korun, takže nedoplatek bude činit celkem 1875 korun.

Občané se mohou o tom, zda mají uhrazeny poplatky, informovat telefonicky u úředníků z oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek. Kontakty viz https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/kontakty#financni-odbor

Poplatek lze uhradit:

  • v hotovosti i platební kartou na pokladnách magistrátu ve Frýdku na ulici Radniční 1148 a v Místku na ulici Politických obětí 2478 (v době nouzového stavu v pondělí a středu od 9 do 12 hodin a od 13 do 16:30 hodin)  
  • převodem na účet statutárního města Frýdku-Místku vedený u Komerční banky

Číslo účtu pro komunální odpad: 19-3767000237/0100

Číslo účtu pro poplatek ze psů: 19-928781/0100

Variabilní symbol - bude sdělen (na magistrátu) při dotázání se na případný dluh za neuhrazené poplatky

  • zaregistrované osoby prostřednictvím portálu občana
  • prostřednictvím SIPO (zájemce vyplní k tomu určený tiskopis na webu města pod finančním odborem - odpad nebo pes – , kde uvede spojovací číslo SIPO a tiskopis doručí na magistrát, který zajistí vše potřebné prostřednictvím České pošty)

Upozornění:  Neuhrazené poplatky za děti a nesvéprávné osoby jsou podle zákona, převedeny na jejich rodiče a opatrovníky.

 

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
03.12.202009:18
(Aktualizováno:8.12.2020 10:41)
Počet zhlédnutí:494