Archiv

Město má rozpočet na příští rok

Zastupitelé města schválili rozpočet na rok 2021. Město bude hospodařit s částkou 1 631 805 010 korun. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na začátku roku 2020 činí propad příjmů 58 milionů korun. A pokud bude schváleno zrušení superhrubé mzdy, budou příští rok příjmy nižší o další desítky milionů korun, které do rozpočtu města zatím zahrnuty nejsou. Stejně tak do rozpočtu není zahrnuta kompenzace vyplácená obcím ze strany státu, který o její výši zatím nerozhodl.

S ohledem na tuto skutečnost byl návrh rozpočtu pro rok 2021 zpracován tak, aby město a jeho příspěvkové organizace mohly fungovat a aby pokračovaly velké již započaté investiční akce. Další výdaje na opravy a investiční akce budou do rozpočtu zařazeny až v rámci 1. změny rozpočtu v návaznosti na zůstatek finančních prostředků z letošního roku a kompenzaci v rámci rozpočtového určení daní.

Zastupitelstvu města byl proto předložen pouze základní rozpočet, který zahrnuje kromě běžných výdajů města také financování dokončení investičních akcí a oprav zahájených v tomto roce, finance na zabezpečení místní hromadné dopravy, příspěvky na činnost městských příspěvkových organizací, ale také dotační programy města, ze kterých jsou podporovány mimo jiné poskytovatelé sociálních služeb, ale také třeba pořádání sportovních a kulturních akcí.

Příjmy města jsou nižší. Úspory město hledalo už letos, kdy napříč odbory snižovalo výdaje o 10 %, včetně snížení financí pro městské příspěvkové organizace nebo snížení financí pro dotační programy na podporu a rozvoj kultury a sportu.

„V příštím roce 2021 budeme pokračovat ve velkých investičních akcích, které jsme zahájili už letos, takže v budování kanalizace v okrajových částech města, ve výměně bytových jader v Penzionu pro seniory, v celkové rekonstrukci městské knihovny v Místku a také v rozšíření frýdeckého hřbitova. Z nových investičních akcí rozpočet zahrnuje například stavební úpravy objektu na ulici Těšínská na sídlo městské policie, výstavbu tělocvičny při základní škole v Chlebovicích nebo rekonstrukci hasičské zbojnice na ulici Střelniční, která je v havarijním stavu,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Většina těchto investičních akcí bude financována také z investičního úvěru ve výši 156 milionů korun. Celková zadluženost města v roce 2021 bude činit 365 milionů korun.

Pozn.:

Statutární město Frýdek-Místek v roce 2020 uzavřelo s Československou obchodní bankou smlouvu o úvěru do výše 200 milionů korun, který lze čerpat na předfinancování a financování investičních akcí do konce roku 2024. V roce 2021 se předpokládá čerpání tohoto úvěru ve výši 156 700 000 korun.

Doprava

Na opravu komunikací je vyčleněno 22 milionů, chodníků 21 milionů a veřejného osvětlení téměř 29 milionů korun. Počítá se taky s rekonstrukcí křižovatky Hlavní-Dobrovského. Další akce se budou odvíjet od vyplacené kompenzace v souvislosti s rozpočtovým určením daní.

Zeleň

V rozpočtu je alokováno také 30,8 milionů na údržbu městské zeleně, dále 1,7 milionu na úklid parků a dětských hřišť a 0,8 milionu korun na provoz arboreta.

Odpady

Na sběr, svoz a třídění komunálního odpadu má město v rozpočtu více jak 49 milionů korun. Výše poplatku za komunální odpad se zvýší na 696 korun na osobu a rok, u seniorů nad 70 let hradí 348 korun za osobu a rok. Mimo jiné zůstává osvobození od poplatku dětí do 6 let, stejně jako tomu bylo již v r. 2020.

Sociální služby

Prostředky z rozpočtu budou uvolněny také na zajištění běžného provozu 6 příspěvkových organizací zřízených SMFM v oblasti sociálních služeb. Jedná se například o Hospic F-M (10,7 mil.), Jesle (7,1 mil.), Domov pro seniory (16,3 mil.), Penzion pro seniory (10 mil.) a Centrum pečovatelské služby (12,5 mil.). Mimo to je v rámci sociálních služeb vyčleněno 13 milionů na dotační programy a v oblasti zdravotnictví dalších 500 tis. Kč. Cílem těchto programů je podpora projektů v oblasti zdravotnictví, podpora a rozvoj sociálních služeb na území města a také podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby.

Sport

Do oblasti sportu a zájmové činnosti město ve svých běžných výdajích na příští rok vyčlenilo 57 milionů korun. Z toho bude 30,1 milionů směřovat do mládežnického sportu, 12,1 milionů  společnosti Sportplex na vyrovnávací platbu v rámci poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, téměř 8,5 milionů na individuální dotace do oblasti sportu a 1,7 milionu na dotační program Podpora a rozvoj sportu.

Kultura

Ani kultura nepřijde zkrátka, na aktivity s ní spojené je vyčleněno 49 milionů korun. Příspěvková organizace Národní dům (KulturaFM) obdrží 19 milionů a Městská knihovna 16 milionů korun. Pro dotační program Podpora a rozvoj kulturních aktivit je v rozpočtu vyčleněna částka 1,26 milionu a na individuální dotace do oblasti kultury a památek bezmála 4,5 milionů korun.

Školství

Příspěvkové organizace v oblasti školství, to znamená základní a mateřské školy a také Středisko volného času Klíč, obdrží z rozpočtu města více jak 55,8 milionů korun.

 

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
17.12.2020 09:22
(Aktualizováno: 18.12.2020 09:22)
Počet zhlédnutí: 568