Archiv

Město má nový dotační program na kultivované označení provozoven

Statutární město Frýdek-Místek dlouhodobě usiluje o kultivovaný veřejný prostor. K jeho vytváření by měl nyní přispět i zcela nový dotační program, jehož cílem je zajistit na území města vkusné označení provozoven, které přispěje k dalšímu zvýšení estetizace veřejného prostoru.

„Dotační program současně doplňuje nařízení, kterým je od příštího roku v památkových zónách města zakázána reklama mimo provozovnu. Reklamní, často divoce barevné, bannery na plotech a zábradlích, polepy na oknech nebo velkoplošné reklamy na fasádách historických domů, lákající zákazníky do obchůdků či kaváren a restaurací, totiž opravdu nejsou žádoucí a reprezentativní. Majitelé podniků a obchodů ale budou moci po městě žádat částečnou úhradu zvýšených nákladů spojených s vytvořením kultivovaného označení provozovny, které bude v souladu s manuálem reklamy statutárního města Frýdek-Místek,“ řekl primátor Michal Pobucký.

„Dotace je určena na úhradu nákladů na návrh a grafické zpracování označení provozovny, jeho výrobu i konečnou instalaci. Maximální dotace na jeden projekt činí 50 % z uznatelných nákladů, nejvýše pak 30 tisíc korun. Žádosti budou moci vlastníci a provozovatelé provozoven nacházejících se na území města podávat již zkraje příštího roku, přesněji od 20. ledna do poloviny července,“ řekl náměstek primátora Jakub Míček.

Pro rok 2021 je na dotační program „Reklama F-M – podpora zřízení či obnovy označení provozoven“ vyčleněno z městského rozpočtu 300 tisíc korun.

Pozn:

Dotační program:

https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-uzemniho-rozvoje-a-stavebniho-radu/dotace/reklama-f-m-podpora-zrizeni-ci-obnovy-oznaceni-provozoven

Nařízení:

https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/pravni-predpisy-mesta/narizeni-mesta

Manuál reklamy – viz příloha https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-uzemniho-rozvoje-a-stavebniho-radu/dotace/reklama-f-m-podpora-zrizeni-ci-obnovy-oznaceni-provozoven

 

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
21.12.2020 08:37
Počet zhlédnutí: 925