Slovo vedení města

PŘÍZNAČNÝ PŘELOM ROKU

Vážení občané,

asi každý z nás už chtěl mít rok 2020, v němž nás koronavirus připravil o svět, na který jsme byli zvyklí, za sebou, abychom s nadějí mohli hledět vstříc roku 2021, který s vakcínou nese příslib toho, že se věci, byť bolestně, budou vracet do normálu. Přelom roku ve Frýdku-Místku proběhl příznačně. Ve snaze zachovat při loňském zcela vykuchaném kulturním kalendáři alespoň nějakou tradiční akci jsme dali KultuřeFM prostor k uspořádání obvyklého ohňostroje v režii města. Při nejistém vývoji a stále se měnících opatřeních, čehož jsme si v míře vrchovaté užili vlastně po celý rok, se měnila avizovaná forma i čas a nakonec se ohňostroj uskutečnil až na Nový rok. Vše bylo bohužel v mlze, podobně jako je mlhavý výhled dalších dní. Ale přesto vaše účast na mostě prokázala, že touha lidí po společných zážitcích je velmi silná za všech okolností, že jsou věci, kterých se nechceme vzdávat a jsme ochotni je hájit. Velmi si cením těch, kteří se pak na sociálních sítích neváhali postavit negativistickým skupinám, podle nichž je radnice odpovědná za všechno špatné, včetně počasí. Naplňuje mě to optimismem, že ještě ve společnosti nevymizel zdravý rozum, s nímž můžeme zvládnout i nadcházející těžké měsíce. Náš společný nepřítel je koronavirus, nehledejme jej v někom jiném, a zdravý rozum nám velí, že jediné současné možné řešení, jak se s ním vypořádat, je v očkování. Ulevíme tím přetíženým zdravotníkům, kteří si neměli čas oddechnout ani v období ke klidu a pohodě předurčenému. Patří jim obrovské poděkování. 

RNDr. Michal Pobucký, DiS.
Glosa vedení města
05.01.2021 17:10
Počet zhlédnutí: 1 425