Archiv

Pro sociální oblast byl koronavirový rok 2020 velmi složitý

Náměstek primátora Marcel Sikora má na starosti sociální oblast, pro kterou byl koronavirový rok 2020 mimořádně složitý s ohledem na to, že pandemie nejvíce postihuje starší populaci. Město se snažilo seniory uchránit od nákazy, jak to jen šlo. Do jaké míry se to povedlo?

„Frýdek-Místek byl zjara v časech, kdy nikdo neměl žádné zkušenosti, vždy mezi prvními v zavádění jednotlivých kroků v boji proti covidu. Od začátku jsme to díky úzké spolupráci s frýdeckou nemocnicí nebrali na lehkou váhu a odměnou nám bylo, že první vlna se zcela obešla bez toho, aby se do našich zařízení koronavirus dostal.“

To byl celkem husarský kousek na to, že Frýdek-Místek patřil hlavně díky lyžařské turistice ze začátku k těm nejpostiženějším okresům. Co bylo nejsložitější?

„Velkým problémem byl ze začátku absolutní nedostatek ochranných pomůcek. Kdyby nebylo dobrovolníků a jednotlivců, kteří roušky šili a nosili nám je právě pro zaměstnance v sociální oblasti, byly by následky katastrofální. Ani město ale nelenilo a naštěstí se povedlo domluvit s místní firmou DEVA na dodávkách nanoroušek pro zdravotníky, pracovníky v sociální oblasti a postupně pro všechny obyvatele města.“

Co dalšího se podařilo v rámci boje s covidem zavést?

„Pro uživatele domova pro seniory jsme zřídili potkávací místnost, což se v době zákazů návštěv ukázalo jako obrovská pomoc, jak pro uživatele, tak jejich rodiny. Díky Adře a Českému červenému kříži jsme dále mohli v první vlně zajistit nákupy seniorům, nyní jsou tito dobrovolníci k dispozici pro osamělé osoby v karanténě. Český červený kříž za finanční pomoci města vyškolil desítky tzv. pečovatelů v záloze, kteří jsou nyní platnou pomocí v zařízeních, kde koronavir způsobil onemocnění personálu.“

Ne všechno se však točilo jen kolem koronaviru…

„Samozřejmě se v oblasti sociálních služeb povedla i spousta jiných pozitivních akcí. Hned v lednu se spustila služba taxislužba pro seniory. Senioři na tuto službu dlouho čekali a velice si ji přáli po vzoru jiných měst. Proto mě těší, že se ji povedlo zavést. Službu mohou využívat občané Frýdku-Místku starší 70 let s tím, že primárně ji mohou využívat k cestám k lékařům, do nemocnice, na polikliniku, ale také na pošty, úřady, hřbitovy v rámci města. V průběhu roku jsme přidali na přání občanů i nová místa, lidé tak mohli seniortaxi využít například do knihoven nebo do aquaparku na Olešnou.“

Za jakých podmínek?

„Senioři za jednu jízdu platí dvacetikorunu a mohou službu využít 6x do měsíce. Aby mohli službu využívat, je nutné mít zřízenu průkazku, kterou zdarma obdrží na magistrátu, odboru sociálních služeb. Důkaz, že o službu je velký zájem, ukazují statistiky, kdy je již vydáno okolo 1400 průkazek a měsíčně se provede několik set jízd.“

Co dalšího město pro seniory zrealizovalo?

„Myslíme velmi na zdraví seniorů, a proto jsme z dotačního programu Moravskoslezkého kraje získali dotaci ve výši 100 tisíc na fitpark pro seniory, který vznikl v Sadech Svobody v blízkosti domů zvláštního určení na ulici Sadová, kde žije mnoho seniorů. Jelikož ohlas byl velmi kladný, tak jsme o dotaci požádali i letos, a pokud dotace bude schválena, tak v příštím roce uděláme stejný fitpark u domů zvláštního určení na ulici 17. listopadu.“

Město má v sociálních službách mnoho příspěvkových organizací, podařilo se navyšovat jejich standard?

„Investovali jsme finance do modernizace našich příspěvkových zařízení. Povedla se instalovat klimatizace do všech prostor hospice, tedy zejména pokojů, sesteren, ale i společenských prostor. Jak pro klienty, tak pro personál je toto obrovská úleva v parných horkých dnech. Pokračovala výměna bytových jader v Penzionu pro seniory na ulici Lískovecká. Ale také se dokončila rekonstrukce Jeslí, kde jsme v pavilonu D ještě dodělávali novou elektroinstalaci.“

Bude dostatek financí pro sociální oblast i v roce 2021?

„Co se týká plánu na další rok, tak prvním krokem bylo schválení rozpočtu. Byť se očekává nižší příjmová stránka, tak sociální oblasti se naštěstí šetření tolik nedotklo. Plánuje se pokračovaní výměny bytových jader v Penzionu na ulici Lískovecká, vybudování společenských prostor v domově pro seniory na ulici 28. října, a pokud se v průběhu roku ukáže, že se zvýší příjmová část rozpočtu, tak se vymění i okna v zařízení Žirafa. Nadále chceme ve spolupráci s odborem správy majetku pokračovat v rekonstrukcích bytů zvláštního určení, předělávání některých bytů na bezbariérové. Mělo by dojít k výměně oken na ulici Zámecká, kde je rovněž dům zvláštního určení. Samozřejmostí je zachování taxislužby pro seniory, která, jak jsem již říkal, je velmi oblíbená a žádaná.“

Byl rok 2020 kromě covidových souvislostí něčím jedinečný?

„Od roku 2020 byly děti do 6 let osvobozeny od poplatku za komunální odpad. Věřím, že to rodiny s dětmi předškolního věku ocenily.“

Kromě sociálních služeb máte na starosti také péče o památky. Jak se dařila?

„Mám radost, že funguje program DARUJ FM, do kterého se každoročně zapojuje oprava jedné kulturní památky. V roce 2019 to byl Evangelický kostel, v roce 2020 to byl kostel v Chlebovicích, do kterého se zakoupí nové varhany, díky tomuto programu mají k dispozici 550 tisíc. A pro rok 2021 je zapojen kostel svatého Martina ve Skalici, kde je ve špatném stavu věž. Rovněž se povedlo opravit několik menších památek. Můžu zmínit sousoší ukřižovaného v Komenského sadech nebo Boží muka v Lískovci, Boží muka na ulici Frýdlantské, z dotací Ministerstva kultury ČR se opravila kulturní památka Kaple Panny Marie Pomocné na ulici Pod Puklí.“

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
05.01.2021 17:16
Počet zhlédnutí: 409