Archiv

Očkování proti koronaviru - ptejte se odborníků, online diskuze

Kolem očkování proti Covidu-19 je mnoho otázek, názorů a také nepravdivých informací. Jak se v nich orientovat? Ostravská univerzita připravila projekt Factum OU, který nabídne online diskuzi s vědci univerzity na toto téma. Uskuteční se již tento čtvrtek 21. ledna v 18 hodin na facebooku Ostravské university a také města. Zájemci mohou již nyní pokládat otázky do diskuze.

Otázky do diskuze lze klást již nyní na https://app.sli.do/event/dwmqaxux/live/questions .

„Cílem našeho projektu je srozumitelně uvádět vědecky podložená fakta, která se mnohdy z veřejné diskuse vytrácejí. Postavit se dezinformačním kampaním, šířit osvětu a pomoci v aktuální krizi, kterou můžeme díky svým akademikům a hostům z praxe poskytnout,“ uvádí ve zprávě Ostravská univerzita.

Událost na FB - https://www.facebook.com/events/235609381348513

Hosté diskuze 21. 1. 2021:

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Jan Lata je lékař a profesor v oboru vnitřního lékařství. Do roku 2010 byl přednostou Interní hepatogastroenterologické kliniky FN a LF Masarykovy univerzity Brno. Ve stejném roce přešel na LF Ostravské univerzity. Od roku 2015 je Jan Lata rektorem Ostravské univerzity. Jako rektor cíleně pracuje na tzv. třetí roli univerzity – rozvoji regionu, společenské angažovanosti a kooperaci. V roce 2016 se stal Členem Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace.

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

Rastislav Maďar je lékař se specializací na obory epidemiologie, prevence a kontroly infekčních chorob a vakcinologie. Je novým děkanem LF Ostravské univerzity a také vedoucím Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví tamtéž. V průběhu jarní vlny epidemie byl ve funkci koordinátora resortní pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví České republiky pro řízené uvolňování karantény.

MUDr. Jiří Havrlant, MHA

Jiří Havrlant je lékař se specializací v oborech chirurgie a veřejné zdravotní pojištění. Působil na chirurgickém oddělení Vítkovické nemocnice a jako ředitel pro zdravotnictví ve zdravotní pojišťovně RBP. Od roku 2019 je ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava. FNO intenzivně spolupracuje s LF OU a je také distribučním centrem vakcíny pro Moravskoslezský kraj. 

 

 

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
20.01.2021 12:03
Počet zhlédnutí: 1 441