Archiv

Sbírkový program DARUJ F≈M pokračuje i letos

Statutární město Frýdek-Místek již třetím rokem v rámci programu Daruj F≈M vyhlašuje sbírky, které mají veřejně prospěný účel s dopadem na občany města. Navrhovat účel sbírky mohou sami občané. Město vyřídí vše potřebné po administrativní stránce, včetně vytvoření transparentního účtu. Finančně je také podpoří, a to stejnou částkou, takže ji zdvojnásobí. Stanovit si ale může také maximální limit.

„Sbírkový program Daruj F≈M byl zahájen v roce 2019. Žádost o zařazení sbírky do programu mohou podávat pouze právnické osoby. Následně ji projedná rada města, která také rozhodne o jejím zařazení nebo nezařazení do programu a o jejím vyhlášení. Sbírek, které podpoří město, může být několik a mohou se konat i současně,“ připomenul náměstek Jakub Míček.

První sbírka byla vyhlášena v roce 2019, a to na opravu evangelického „červeného“ kostela ve Frýdku.  Výtěžek činil téměř půl milionu, přičemž 200 tisíc z této částky přispělo na účet sbírky město. V loňském roce (2020) se konaly dvě sbírky, a to na pořízení nových varhan pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích a na zvelebení okolí chaty Prašivá.

Na pořízení nových varhan pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích se podařila vybrat rekordní částka, a to přes 545 tisíc korun, z toho 200 tisíc přispělo město. Na zvelebení okolí chaty Prašivá dali lidé přes 110 tisíc korun, dalších 100 tisíc přispělo město.

„Pro zatraktivnění okolí chaty pro návštěvníky bude rozšířeno workoutové hřiště, návštěvníci tam nově najdou taky pétanque, popruh na slackline nebo lano na šplh. Kolem kuželek bude položena přírodní dlažba a přibude stůl a lavičky. Novinkou bude taky léčivá relaxační pyramida. Jednotlivé plochy budou odděleny oplocením z přírodních materiálů a živým plotem,“ řekl zástupce Klubu českých turistů a provozovatel chaty Prašivá Martin Stiller, kterému náměstek Karel Deutscher předal výtěžek sbírky ve formě symbolického šeku.

„I letos je možné se zapojit a přispět dvojnásobně. Nová sbírka se už rozběhla, tentokrát na opravu věže kostela sv. Martina ve Skalici. Město je připraveno přispět stejnou částkou, kterou se podaří vybrat od lidí, maximálně pak 200 tisíci korunami,“ řekl náměstek Míček.

„Kostel sv. Martina ve Skalici je významnou renesanční kulturní památkou. Prochází postupnou opravou, zvláště věž s průčelím. Plánovanou opravou krovů, krytiny a fasády věže chce skalická farnost pokračovat v záchraně této památky,“ upřesnil náměstek Marcel Sikora.

„V rozpočtu města na rok 2021 je v rámci programu Daruj F≈M alokováno 400 tisíc korun,“ doplnil primátor Michal Pobucký s tím, že vyhlášeny tak mohou být i další sbírky.

Informace o sbírce naleznete na www.darujfm.cz.

Podmínky sbírkového programu 

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
16.02.2021 13:05
Počet zhlédnutí: 606