Aktuality

Povinné testování - magistrát testuje už dva týdny

Testování zaměstnanců magistrátu bylo zahájeno již před dvěma týdny. Každé úterý se testují zaměstnanci ve Frýdku a každý čtvrtek zaměstnanci v Místku. Zatím testy na pracovišti odhalily 15 covid pozitivních zaměstnanců, z toho většinu v Místku. Celkem je z důvodu covidu doma na 40 zaměstnanců, dalších zhruba 30 čerpá ošetřovné.

Některé odbory musel magistrát z důvodu vysoké nemocnosti pro veřejnost uzavřít - odbor životního prostředí a správy obecního majetku. Lidé si schůzku mohou domluvit telefonicky.

Výrazně omezit provoz byl magistrát nucen také na odděleních, kde se vyřizují občanky, pasy, řidičáky a registr vozidel.

„Na občankách je z 12 zaměstnanců 5 kvůli covidu doma a zbylých 7 se střídá ve dvou skupinách, aby se nesetkávali, takže na pracovišti jsou místo 12 jen 3 nebo 4 zaměstnanci. Proto jsou v rámci vyřízení dokladů přijímáni jen klienti zapsaní v rezervačním systému, do kterého se registrují on-line.  Bez objednání jsou přijímáni pouze klienti, kteří přijdou nahlásit ztrátu nebo odcizení dokladu pro jejich zablokování,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Podobné to je na řidičácích. „Za přepážkou jsou jen 2 úřednice a na registru vozidel jich je za přepážkou 5. I tady je nutná registrace v rezervačním systému. V případě, že si někdo chce doklad jen vyzvednout, doporučujeme telefonicky si domluvit termín předání,“ doplnil náměstek primátora Karel Deutscher.

Doba platnosti dokladů

Nicméně, je dobré připomenout, že u řidičáků je na základě evropského nařízení prodloužena doba platnosti až do 1. července, takže není bezpodmínečně nutné chodit teď žádat o výměnu. Více na https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Platnost-ridicskych-prukazu-a-STK-je-prodlouzena?returl=/Media 

O uznávání neplatných řidičských průkazů bylo rozhodnuto na půdě evropských orgánů, jelikož tyto doklady jsou jednotně upraveny v rámci celé Evropské unie.U občanských průkazů toto bohužel není možné. 

Platnost občanských průkazů prodloužena není. Nicméně občanky, kterým skončila platnost po 1. říjnu 2020 je možné bez sankcí vyměnit až do 30. dubna 2021.

Ministerstvo vnitra ČR na dotaz uvedlo, že platí dohoda s Českou poštou, která má za určitých podmínek do 30. dubna uznávat i propadlé občanské průkazy k prokázání totožnosti, zejména pak v souvislosti s vyplácením důchodů.

Česká pošta uvedla, že bude možné přebírat důchod za splnění některé z následujících podmínek:

1)            spolu s občanským průkazem, kterému skončila platnost, předloží příjemce důchodu jiný platný doklad s fotografií (např. řidičský průkaz, služební průkaz, průkazka na dopravu apod.),

2)            příjemce důchodu předloží občanský průkaz, kterému skončila platnost a zároveň jeho totožnost dosvědčí svědek, který se při předání důchodu musí prokázat svým platným občanským průkazem,

3)            příjemce důchodu předloží místo občanského průkazu „potvrzení o občanském průkazu“ vydané příslušným úřadem a zároveň se musí prokázat jinými doklady s fotografií (viz bod 1),

4)            příjemce důchodu předloží místo občanského průkazu „potvrzení o občanském průkazu“ vydané příslušným úřadem a zároveň jeho totožnost dosvědčí svědek, který se při předání důchodu musí prokázat svým platným občanským průkazem.

Ministerstvo vnitra již připravilo novelu ústavního zákona o bezpečnosti a navazující novelu krizového zákona, která změny ústavního zákona rozpracovává. Tato novela, pokud bude schválena, mimo jiné umožní vydat v době krize nařízení, kterým prodlouží správní lhůty i platnosti osobních dokladů. Prozatím je to možné řešit pouze výše zmíněným doporučením.

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
08.03.2021 10:28
(Aktualizováno: 9.3.2021 13:39)
Počet zhlédnutí: 606