Aktuality

Vláda prodloužila protikoronavirová opatření do 28. března, některá zmírnila

Protiepidemická opatření budou platit s drobnými úpravami o týden déle, než se očekávalo, tedy do 28. března. Rozhodla o tom ve čtvrtek vláda, která schválila také další rozšíření povinného testování zaměstnanců o zbylé zaměstnavatele ve veřejném sektoru.

Zdroj: Vláda ČR 

Od pondělí 22. března bude možné vyrazit na výlet do přírody nebo sportovat na území celého okresu. Dosud to bylo možné jen na území obce. Více v Usnesení Vlády ČR https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-volneho-pohybu-0299.pdf

Od soboty 20. března začne platit změna u návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících dlouhodobou nebo následnou lůžkovou péči. Nově budou z povinnosti předložit na této návštěvě platný negativní test na covid-19 osvobozeni lidé, kteří prokáží, že buď prodělali nemoc covid-19 v posledních 90 dnech, nebo byli kompletně očkováni, a to více než před 14 dny. Více v Unesení vlády ČR https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-v-socialnich-sluzbach-0297.pdf Stejné pravidlo bude platit i pro výjimku z povinné karantény pro klienty zařízení sociální péče, kteří vyrazili na vycházku mimo areál, v němž jsou ubytováni. Více v Usnesení Vlády ČR https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/vychazky-v-socialnich-sluzbach-0296.pdf

Vláda rozhodla také o dalším rozšíření povinného testování zaměstnanců. Od 30. března bude zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance platit i pro pracoviště veřejného zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob. Tito zaměstnavatelé mají povinnost spustit testování svých pracovníků nejpozději od 23. března. Stejné opatření se stejnými termíny vydá Ministerstvo zdravotnictví i pro školy a školská zařízení, která na základě nařízení vlády zajišťují nezbytnou péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí. Pro tyto zaměstnance i zaměstnavatele platí stejné podmínky jako pro zaměstnance v sektorech, kde už je plošné opatření o povinném testování zavedeno.

Kabinet projednal také poslanecký návrh novely zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a související novely zákona o nemocenském pojištění. Navrhovatelé chtějí podpořit rodiny s malými dětmi, kterým byly rozhodnutím vlády uzavřeny mateřské a základní školy a další školská zařízení, tak, že jim po dobu platnosti zákazu školní docházky bude navýšeno ošetřovné ze současných 70 na 80 procent denního vyměřovacího základu. Zároveň má dojít i k rozšíření okruhu příjemců o rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vláda po diskusi vyslovila s tímto návrhem souhlas.

Kompletní výsledky jednání vlády na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-18--brezna-2021-187338/.

 

 

 

 

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
19.03.2021 09:05
(Aktualizováno: 19.3.2021 09:18)
Počet zhlédnutí: 548