Aktuality

Školy si vyzvednou antigenní testy pro žáky na magistrátu

Od pondělí 12. dubna se vrátí do škol děti z prvního stupně základních škol. Mateřské školy budou moci navštěvovat jen děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Rozhodla o tom vláda.

Na prvním stupni základních škol bude zavedena rotační výuka. To znamená, že děti se budou ve škole střídat po týdnu. Ve škole tak bude vždy jen polovina tříd. Na druhém stupni základních škol zůstane výuka na dálku.

„Podmínkou pro přítomnost dětí v prezenční výuce bude absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19, a to dvakrát týdně, přičemž první test musí proběhnout v den prvního nástupu do školského zařízení,“ uvádí se na stránkách Vlády ČR s tím, že testovat se budou muset i zaměstnanci školských zařízení.

Děti se budou ve školách testovat dvakrát týdně, přesněji v době, kdy budou mít prezenční výuku ve škole. Testovacím dnem může být pondělí a středa nebo pondělí a čtvrtek. Půjde o tak zvané samotesty, to znamená, že děti se budou testovat samy pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelem školy. U dětí v mateřských školách a mladších dětí na prvním stupni ZŠ nebo žáků se zdravotním postižením bude moci být při testování přítomen i rodič.

„Návrat dětí do škol je přínosem pro celou společnost. Jako trojnásobný otec jsem rád, že děti budou absolvovat šetrné neinvazivní testy a předškolní děti nebudou mít povinnost nosit roušky nebo respirátory,“ uvedl primátor města Petr Korč.

Distribuce testů pro školy již byla zahájena. Hasiči je rozvážejí na kontaktní místa, kterými jsou převážně magistráty, které je dále předávají školám ve svém správním obvodu. Do správního obvodu Frýdku-Místku spadá 36 okolních obcí, mimo jiné Baška, Hukvaldy, Krásná, Raškovice nebo Žermanice. 

Na magistrát ve Frýdku hasiči doručili téměř 38 tisíc testů. Rozděleny budou podle distribučního seznamu, vytvořeného ministerstvem školství, mezi 72 základních, mateřských i středních škol v našem správním obvodu. Zástupci jednotlivých škol si je na magistrátu budou moci vyzvednout zítra, tedy ve čtvrtek, od 7 do 15 hodin. Distribuční seznamy jsou závazné a počty testů pro jednotlivé školy v nich nelze žádným způsobem upravovat.

„Testy jsou nyní centrálně distribuovány do těch škol, v nichž bude již v první fázi otevírání probíhat skupinové vyučování či poskytování školských služeb, resp. do škol, v nichž děti pobývají nepřetržitě. Distribuce tak nebude realizována do základních uměleckých škol, středisek volného času či školských poradenských zařízení,“ uvedlo v dokumentu rozeslaném do škol Ministerstvo školství, kultury a tělovýchovy.

Více na https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Otázky a odpovědi k testování ve školách FAQ k první fázi návratu do škol, MŠMT ČR (msmt.cz)

Pozn.:

Respirátory a roušky ve školách?

  • v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
  • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
  • ve středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a vysokých školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor

 

 

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
07.04.2021 17:17
(Aktualizováno: 7.4.2021 17:30)
Počet zhlédnutí: 578