Archiv

Svoz bioodpadu z okrajových částí města

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území statutárního města Frýdku-Místku, harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů.

V dubnu 2021 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 11 svozových místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže.

Kontejnery budu přistaveny v pátek. Odvezeny budou v pondělí.

Kontejnery jsou určeny pouze pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu.

Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za porušení povinnosti při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému ve smyslu § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“). Za porušení povinnosti lze dle ust. § 117 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech uložit pokutu až do výše 50.000 korun.

 

V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku, tj. odloží odpad mimo kontejner popř. odloží do kontejneru jiný druh odpadu.

 

HARMONOGRAM SVOZU

Datum přistavení:           Místo přistavení:

23.4.                             Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)

                                      Lysůvky,  ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)

                                      Chlebovice, ul. Ke Studánce 128

                                      Chlebovice, ul. Vodičná 1 (Dům včelařů)

                                       Frýdek, ul. Panské Nové Dvory 2906

30.4.                              Skalice 137 (u kostela)

                                       Skalice 61 (u kulturního domu)

                                       Skalice – Kamenec rozcestí

                                       Lískovec – Hájek

                                       Lískovec, ul. K Sedlištím 305 (u kulturního domu)

                                       Lískovec, ul. K Sedlištím 281 (u hřbitova)

 

Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (např. tráva, listí, drobné větve).

 

NEODKLÁDEJTE velkoobjemový odpad či nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory - v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka - sídliště Slezská – bývalý areál stavebnin BETA, ul. Na Příkopě - pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ ani stavební odpad.

Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516, nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
08.04.2021 13:02
(Aktualizováno: 8.4.2021 13:08)
Počet zhlédnutí: 670