Archiv

Dotační program „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“

Řádně vyplněné žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora
a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ je možno podat v termínu od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021 (lhůta je zachována, pokud byla zásilka s žádostí podána nejpozději poslední den lhůty k přepravě u poskytovatele poštovních služeb).

Veškeré informace související s dotačním programem „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ včetně formulářů
a podmínek jsou k dispozici na internetové stránce statutárního města Frýdek-Místek (magistrát/ odbory magistrátu/ odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy/ dotace).

Kontaktní osoba pro dotační program „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“: Ing. Jitka Kališová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, tel. 558609202, kalisova.jitka@frydekmistek.cz

MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
12.04.2021 09:22
(Aktualizováno: 12.4.2021 09:24)
Počet zhlédnutí: 515