Archiv

Noví radní pomohou v oblasti školství

Novými členy rady města se stali i dva pedagogové Zbyněk Šostý a Tomáš Pyško, kteří se dlouhodobě věnují školství a chtěli by vnést nový, jiný pohled do této oblasti i na radnici. Zbyněk Šostý, který je služebně nejstarším ředitelem základní školy, je stále nejen inovátorem v realizaci myšlenek efektivního využití výpočetní techniky ve výuce a životě školy, ale také příznivcem alternativních vzdělávacích metod. Velké zkušenosti nabízí městu i Tomáš Pyško, který ve školství působí od počátku devadesátých let.

Jejich hlavní myšlenkou, kterou se aktuálně zabývají, je „vrátit nějakým způsobem dětem to, co jim bylo odňato díky covidovému stavu“. „Chceme jim hlavně o prázdninách dát možnost různých volnočasových aktivit. Počítáme i se spoluprací s místními sportovními kluby, abychom děti dostali organizovaně od počítačů ven pod dohled trenérů, ale jde nám primárně o obecné sportování, nikoliv vrcholový sport. Ta myšlenka je i o tom, abychom ulehčili rodičům, kteří toho nyní mají na svých bedrech opravdu hodně a mnozí budou muset dodělávat nejrůznější pracovní resty. V tomto směru rozjíždíme jednání se všemi subjekty, které se zaměřují na volný čas mládeže,“ shodují se oba pedagogové.

Další ambicí těchto nových radních je změnit systém fungování komise pro výchovu a vzdělávání, která by se podle nich na svých jednáních měla více opírat o názory ředitelů jednotlivých škol. „Byli by přizýváni na jednání, kde bychom získávali operativně zpětnou vazbu tak, aby byla pro ně ta komise takovou spojnicí s radnicí. Přitom nechceme řešit, jestli někde teče nebo neteče voda, ale více koncepčních záležitostí, aby komise jen nepřerozdělovala dotace pro příslušné žadatele, i když samozřejmě ani tomu se nevyhne,“ vysvětlují svou představu.

„Další věcí, která je pro mě prioritní, je spojení s odborníky jednotlivých typů škol při vytváření koncepce školství, která jasně stanoví, co by ve městě v následujících letech mělo být, co tady schází a podobně. Nemůžu říct, že tu není nic, ale sám jsem kritizoval plán rozvoje školství, protože pro mě to byl jen úřednický plán, kde mi chyběly konkrétní věci, které by byly prioritou pro město,“ říká Zbyněk Šostý a poukazuje, že ne všechny školy mají například wifi síť, „někde jsou u internetu závislí na tom, jestli mrzne, nebo nemrzne“ nebo chybí bezbariérové přístupy.

„Vše se nedá vyřešit z roku na rok, ale měl by být jasný řád, co se, byť postupně, vybuduje na všech školách. Zoufale málo jsou k tomu využívány jiné zdroje peněz a společné evropské projekty, kterým chceme dát co nejvíce zelenou. Určitě nechceme hrát v dalším programovém období druhé housle a chceme využít dotační prostředky i na další vzdělávání učitelů. Jde o to, aby se vše zaštítilo jako městský projekt a úřednický aparát radnice by výrazně pomohl s administrativou, která není pro vedení škol při individuálním postupu vůbec jednoduchá,“ doplnil Tomáš Pyško.

Závěrem se oba shodují, že všem školám pomůže maximální transparentnost ve stanoveném standardu, například co se týče vybavení učeben, kdy bude pro ně uklidňující, že v daném období „přijdou na řadu“, protože cílem jsou srovnané podmínky pro všechny.

A jejich odvážnější plány na delší trať? Vznik robotického centra a s tím související větší spolupráce s pedagogickou fakultou.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
19.04.2021 10:32
Počet zhlédnutí: 926