Aktuality

Ladislav Muroň vychovává umělce už 42 let

Ladislav Muroň působí je spojen s městskou příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Frýdek-Místek (někdejší LŠU) již 42. rokem, když v ní 14 let učil a posléze 27 let působí jako její ředitel. Školou doslova žije, ale v letošním školním roce končí a je připraven předat pomyslné žezlo. Smířlivě a s dávkou humoru říká: „Čas běží, každý stárne, mládí vpřed. I když síly ještě mám. Alespoň jako prezident určitě.“

V historické budově v secesním slohu z 19. století jej byli navštívit primátor Petr Korč s radním pro kulturu Jakubem Tichým, aby mu poděkovali za odvedenou práci. „Myslíme, že po těch letech je na místě vyjádřit díky za všechny ty tisíce absolventů, kteří byli vedeni k lásce k hudbě, tanci, výtvarnému umění nebo divadlu, mezi nimiž se objevila i velká jména v klasické i populární hudbě. Za všechny můžeme jmenovat Ivo Kahánka, Michaelu Dolinovou, Ivanu Chýlkovou, Tomáše Kočka, Miraie nebo třeba členy kapel Behind The Door či Šuba Duba Band. Těch jmen je skutečně moc a moc a my jsme rádi, že se pan ředitel se svým kolektivem starají o výchovu tolika mladých lidí políbených múzami,“ prohlásili zástupci vedení města. V současné době navštěvuje ZUŠ přes 1200 žáků, osm stovek se věnuje hudbě, tři sta výtvarnému oboru a stovka tancuje nebo se vzdělává literárně-dramaticky. V době covidové to přitom není jednoduché.

„I naši učitelé si osvojili práci s moderními technickými prostředky vhodnými k distanční výuce. Samozřejmě tento způsob nemůže plně nahradit prezenční výuku hry na hudební nástroje, nemluvě o výuce tanečního, literárně-dramatického oboru, ale hlavně oboru výtvarného. V tomto složitém období rovněž chybí učitelům i žákům možnost prezentace výsledků své práce, vystoupení žáků na koncertech, přehlídkách, soutěžích a dalších představeních,“ shrnul Ladislav Muroň a vedení města přiblížil, jak se škola vše snaží kompenzovat. „Abychom alespoň částečně nahradili tato živá vystoupení, začali jsme vytvářet tzv. Vzdálené koncerty žáků. Takových koncertů jsme vytvořili zhruba tři desítky, kromě toho tři online výstavy prací žáků výtvarného oboru. V současné době připravujeme koncerty absolventů a také koncert učitelů. Všechno je na webu a sociálních sítích školy, kde se snažíme myslet už na nový školní rok, který věříme, že začneme vyučovat v běžném provozu,“ říká ředitel školy, který doufá v další nové žáky. „Snad ta omezující doba skutečně skončí, protože jsme byli zvyklí neustále něco vymýšlet, posouvat kupředu, ale tento čas je v tomto směru dost deprimující. Vidíme to i na dětech, snažit se je vést k lásce k umění na dálku je šíleně náročné. Umění je teď na druhé koleji, a pokud by se to nezměnilo, nečekal by nás pěkný výhled. Věřím ale, že se s tím můj nástupce zdatně popere,“ uzavřel Ladislav Muroň, poslední ředitel „ze staré školy“. 

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
03.05.2021 15:23
Počet zhlédnutí: 412