Aktuality

Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

V období od 3. 5. 2021 do 9. 5. 2021 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 1.cyklus kosení na centrálním hřbitově ve Frýdku, na hřbitovech v Chlebovicích, Lysůvkách a ve Skalici a na vybraných plochách v městské zeleni (kolem pietních míst).

Parterové trávníky udržované mulčováním (kosení bez sběru pokosené a rozmělněné trávy) - provádí se 1. cyklus kosení v Sadech B. Smetany, Centrálním parku a Koloredovském parku.

Květinové záhony – provádí se pletí květinových záhonů, příprava a realizace letničkových záhonů z přímého výsevu.

Porosty stromů a keřů - provádí se:

  • Výsadba a zamulčování nových keřů na plochách veřejné zeleně.
  • Frézování pařezů po vykácených stromech.
  • Pletí keřových skupin v centru Frýdku a Místku.
  • Terénní úpravy po vykácených stromech a na poškozených plochách trávníků.

Pietní místa – provádí se úklid okolí pietních míst.

Pískoviště – provádí se výměna písku v pískovištích na území města Frýdku-Místku.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.

 

 

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
03.05.2021 15:58
Počet zhlédnutí: 203