Archiv

Dotační program podpora a rozvoj kulturních aktivit

O dotace z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ je možno žádat do konce května.

„S postupujícím rozvolňováním začalo mít konání kulturních akcí jasnější kontury, a tak je pro pořadatele, muzikanty, výtvarníky, divadelníky a vůbec všechny, kdo se pohybují kolem živé kultury, ideální příležitost ucházet se o finanční prostředky, které jsou na podporu kulturních aktivit vyhrazeny. Žádosti se snažíme posuzovat maximálně objektivně a podpoříme všechny smysluplné projekty, které pomohou v druhé polovině roku restartovat kulturní život ve městě, na což už se všichni moc těšíme,“ vyzývá radní Jakub Tichý.

Kontaktní osoba pro dotační program:

Jitka Kališová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, tel. 558 609 202, kalisova.jitka@frydekmistek.cz.

Veškeré informace související s dotačním programem „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok

2021“ včetně formulářů a podmínek jsou k dispozici na internetové stránce Statutárního města Frýdek-Místek (magistrát / odbory magistrátu / odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy / dotace)

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
18.05.2021 10:46
Počet zhlédnutí: 745