Aktuality

Výběrové řízení - člen představenstva společnosti Frýdecká skládka, a.s.

Rada města Frýdku-Místku v působnosti valné hromady obchodní společnosti Frýdecká skládka a.s. vyhlašuje výběrové řízení na funkci člena představenstva obchodní společnosti Frýdecká skládka, a.s.

Obchodní společnost: Frýdecká skládka, a.s., se sídlem Panské Nové Dvory 3559, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, identifikační číslo 47151552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 499, jejímž jediným akcionářem je statutární město Frýdek-Místek. Další informace o společnosti jsou dostupné na www.frydeckaskladka.cz.

Funkce: statutární orgán společnosti - člen představenstva

Smluvní vztah: smlouva o výkonu funkce

Místo výkonu funkce: město Frýdek-Místek

Doba výkonu funkce: v souladu se stanovami společnosti a se smlouvou

Předpokládané zahájení výkonu funkce: 1. 8. 2021, případně dle dohody

Platové podmínky: smluvní odměna

Více informací naleznete v příloze níže.

MM F-M
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
22.06.2021 11:10
(Aktualizováno: 22.6.2021 11:23)
Počet zhlédnutí: 797