Archiv

Daruj F≈M se rozšíří o dva nové projekty

Zastupitelstvo města rozšířilo sbírkový program DARUJ F≈M o dva nové projekty.

Charita Frýdek-Místek může od města dostat až 200 000 Kč na nákup dvou automobilů pro Mobilní hospic Charity FM. Spolek Faunapark pak až 50 000 Kč na opravdu a vybavení stodoly, kterou užívá široká veřejnost, školy, spolky a kluby věnující se vzdělávacím a volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Oba projekty zařadili zastupitelé do programu v červnu, sbírky mohou začít 1. července, skončí s koncem roku.

„Program je určen na podporu vybraných veřejných sbírek k veřejně prospěšným účelům. Je to svým způsobem forma participativního rozpočtování, kdy organizace může dostat od města stejnou částku, jakou k určenému účelu vybere od veřejnosti ve sbírce. Tedy my určenou základní částku zdvojnásobíme a msto vždy stanoví maximální limit příspěvku města v případě, že veřejnost daruje do sbírky více peněz,“ připomněl principy programu náměstek primátora Jakub Míček (ANO 2011).

Faunapark tak bude moci pokračovat v opravě a vybavování stodoly, což činí také s pomocí řady dobrovolníků. Celkově odhaduje spolek náklady na 780 000 Kč. „I přes těžkou situaci uspořádal Faunapark v roce 2020 více než 30 akcí pro veřejnost, účast byla okolo tří tisíc osob. Naučné programy navštívilo na 900 dětí. Stav stodoly je poplatný jejímu stáří, opravy potřebuje, pracuje na nich vždy řada dobrovolníků. Rádi také pomůžeme,“ doplnil náměstek Míček. Faunapark tak aktuálně vyhlašuje sbírku na 50 000 a stejnou částku může dostat podle pravidel programu od města.

Charita Frýdek-Místek potřebuje dva nové vozy pro svůj mobilní hospic. „Vozy využijí sestry, psycholog, sociální pracovník i duchovní pro práci v terénu, v domácnostech, kde se rodiny starají o své příbuzné v terminálním stadiu nemoci. Charita tam poskytuje domácí péči a potřebnou psychologickou i duchovní pomoc. Maximální částka poskytnutá městem zde bude 200 000 Kč,“ upřesnil náměstek Jakub Míček.

Více o programu
na www.darujfm.cz

MM F-M
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
29.06.2021 11:23
(Aktualizováno: 9.7.2021 11:27)
Počet zhlédnutí: 659