Archiv

Jste majitelem nemovitosti a cítíte se ohroženi povodní? Poskytněte nám informace k aktualizaci povodňového plánu.

V posledních letech sledujeme významné změny v oblastech životního prostředí. Jednou z nich je střídání extrémních klimatických jevů, zejména sucha a intenzivních srážek, což je příčinou bleskových (přívalových) povodní, protože voda po vyprahlém povrchu jen steče, nestihne vsáknout do země. O hrozícím nebezpečí je nutné včas a cíleně informovat. Aby to bylo možné, je nutné mít zpracovaný a aktualizovaný povodňový plán.

Statutární město Frýdek-Místek v současné době zpracovává digitální povodňový plán města. Jeho součástí je i Povodňový plán vlastníků nemovitostí, které se nachází v oblastech s rizikem výskytu povodní.

Plán je potřeba naplnit daty, která poskytnou sami vlastníci. Je to snadné. Stačí vyplnit formulář, který je v elektronické podobě níže nebo je v tištěné formě dostupný na informacích magistrátu, a to jak v budově ve Frýdku na ul. Radniční 1148, tak i v budově v Místku na ul. Politických obětí 2478.

Formulář mohou vyplnit i vlastníci nemovitostí, kteří se cítí ohrožení povodní i v oblastech, kde nebylo zatím identifikováno povodňové ohrožení, avšak chtějí být včas informování o povodňové situaci.

Vyplněný formulář lze odevzdat na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku (v budově ve Frýdku nebo v budově v Místku) nebo zaslat do datové schránky města (w4wbu9s) nebo e-mailem na adresu zivotni@frydekmistek.cz nejpozději do 20. 7. 2021.

Data obsažená ve sběrném formuláři budou zpracována do celkového shrnutí ohrožení města a budou sloužit pouze pro potřeby povodňových orgánů, tedy nebudou zveřejňována.

Je v zájmu každého majitele nemovitosti předat městu potřebné údaje, které budou sloužit k nastavení systému vyrozumívání občanů, evakuací apod.  

Na pořízení digitálních povodňových plánů využilo město možnosti dotace z Operačního programu Životní prostředí.

 

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
02.07.2021 12:32
(Aktualizováno: 7.7.2021 07:59)
Počet zhlédnutí: 977