Aktuality

Připomínkové řízení k jízdním řádům městské hromadné dopravy

V termínu do 13. 9. 2021 mohou občané předkládat připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům městské hromadné dopravy a to osobně, písemně na odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-Místek nebo elektronickou poštou na adresu das@frydekmistek.cz nebo boranova.magda@frydekmistek.cz

Platné jízdní řády jsou k dispozici na internetových stránkách statutárního města Frýdek-Místek.

Připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům městské hromadné dopravy budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nových jízdních řádů. Případné změny jízdních řádů budou platit od 12. 12. 2021.

MM F-M
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
26.07.2021 13:01
(Aktualizováno: 26.7.2021 14:47)
Počet zhlédnutí: 1 553