Archiv

Vyhlášení dotačních programů pro sport, kulturu a vzdělávání na rok 2022

Dotační programy pro sport, kulturu a vzdělávání na rok 2022

Rada města Frýdku-Místku schválila na své 85. schůzi dne 24. srpna 2021 podmínky dotačních programů „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“, „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ a „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“.

Cílem realizace programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ je systematická podpora pravidelné sportovní a tělovýchovné celoroční činnosti (nikoliv náhodné aktivity) sportovních subjektů k vytvoření zázemí a podmínek pro sportování dětí, mládeže
a zdravotně postižených občanů ve městě Frýdek-Místek za účelem zlepšení fyzické kondice občanů města.

Program „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ je systematická podpora volnočasových, zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit dětí a mládeže města Frýdek-Místek na území města za účelem zlepšení všestranného rozvoje dětí a mládeže
a zároveň jako prevence soci­álně-patologických jevů.

Účelem realizace programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ je systematická podpora kulturních aktivit ve městě za účelem rozvoje nabídky kulturního života pro občany města.

Veškeré informace související s těmito dotačními programy včetně formulářů a podmínek jsou k dispozici na internetové adrese: https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/dotace

Kontaktní osoba pro dotační programy „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ a „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“: Jana Čechová, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, tel. 558609214, cechova.jana@frydekmistek.cz.

Kontaktní osoba pro dotační program „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“: Ing. Jitka Kališová, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, tel. 558609202, kalisova.jitka@frydekmistek.cz.

MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
30.08.2021 11:07
(Aktualizováno: 9.9.2021 15:01)
Počet zhlédnutí: 519