Slovo vedení města

Listopadové číslo zpravodaje nabízí

Vážení a milí spoluobčané,

adventní doba se blíží a první adventní svíčku zapálíme v neděli 28. listopadu. Přeji si, abychom si všichni společně užili krásný předvánoční čas. Na náměstí Svobody připravujeme Adventní městečko. Již máme vybrány i oba vánoční stromy a celé město se rozzáří vánoční výzdobou. Vzhledem k vládním opatřením, která nedovolují shromáždění více než tisíce osob, bohužel musíme oželet společné rozsvícení vánočního stromu. O vánoční atmosféru však ošizeni nebudeme. Stromy budou na náměstích společně s výzdobou svítit až do konce roku. Připravili jsme program složený převážně z vystoupení místních umělců a sborů, děti se mohou těšit na Ježíškovu poštu, dětský vláček a zvířátka. Připravena máme opatření, aby se tyto akce mohly uskutečnit bez komplikací. 

Doslova za revoluční krok považuji podepsání memoranda mezi městskými společnostmi Distep a Frýdecká skládka s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava k využití plastových odpadů, které není kde skladovat, k výrobě tepelné energie nejmodernějšími metodami. Cílem je likvidace plastů, ochrana životního prostředí a soběstačnost města v získávání tepelné energie. Odborným garantem tohoto projektu je univerzita – největší vědecká autorita. Věřím, že obyvatelé mohou platit méně za teplo a odpad. Jsem rád, že Frýdek-Místek řeší tento problém s předstihem. Vzhledem k legislativě budou muset i další města řešit situaci, jak nakládat s odpadem, který se nesmí skládkovat. 

Rád bych ještě zmínil, že jsme v těsném kontaktu s Nemocnicí Frýdek-Místek. Byli jsme nápomocni při organizaci nového očkovacího centra, zajistili jsme pro občany možnost parkování. Jsme si vědomi, jak je pro naše občany důležitá správně fungující nemocnice, proto přispíváme i na přístrojové vybavení. Naše přístroje pomáhají zachraňovat životy. Proto má taková podpora smysl. 

Přeji vám krásný adventní čas, pohodu a především pevné zdraví.

Váš

Petr Korč (Naše Město F-M), primátor

Petr Korč
Glosa vedení města
06.10.2021 14:21
(Aktualizováno: 19.11.2021 10:12)
Počet zhlédnutí: 1 175