Archiv

Město nabízí dotace ze sportovního fondu

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy magistrátu ve Frýdku-Místku rozdělí i v příštím roce finanční prostředky ze Sportovního fondu. Zájemci o neinvestiční dotace na celoroční činnost nebo podporu jednotlivých akcí v roce 2010 musí podat žádost nejpozději do 30. prosince 2009.

Neinvestiční dotace ze Sportovního fondu jsou určeny výhradně k podpoře sportovních organizací pracujících s dětmi a mládeží (vč. Sboru dobrovolných hasičů na požární sport dětí) a k podpoře aktivit zdravotně postižených dospělých sportovců, působících na území města. Dotace nebudou poskytovány podnikatelským subjektům a sportovním klubům zařazeným do Centra sportu.

Nové tiskopisy žádostí o dotace na celoroční činnost nebo podporu konání jednotlivých akcí v roce 2010 je možné získat na webových stránkách města (www.frydekmistek.cz - radnice- organizační struktura - odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy – tiskopisy, pokyny, materiály – žádost o dotaci ze sportovního fondu na rok 2010), žádosti jsou rovněž k dispozici ve stojanu u informací v přízemí budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148, případně na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy u p. Čechové, tel. 5568609214.

Řádně vyplněné tiskopisy žádostí o dotaci na celoroční činnost a jednotlivé akce s požadovanými aktuálními přílohami je nutno zaslat poštou či osobně podat na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148 nejpozději do 30. prosince 2009. Žádosti o dotace na jednotlivé akce je možno podávat i v průběhu roku 2010. Na žádosti o dotace na celoroční činnost odeslané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žadatelům prostudovat si statut Sportovního fondu, který je rovněž k dispozici na webových stránkách města.
Václav Holuša

19.11.2009 00:01
Počet zhlédnutí: 2 441